Kürt İsyanına İlk Adım

PKK Terör Örgütü’nün Kuzey Irak’a çekilme kararı almasıyla birlikte, CIA ve MI6 ile bağlantılı Iraklı gruplar ilk isyan ateşlerini de yaktılar. Iyad Allawi liderliğindeki Sünni Irakiyye İttifakı, Türkmenler için de en hassas bölge olan Kerkük ve çevresindeki Türkmen bölgelerinden itaatsizlik eylemlerine başladılar. Irak – İran Savaşı’nda ve çeşitli Kürt isyanlarında hep Türkmenlerin ateşe sürülmesi ilk değil.

Bu eylemlerin, Irak’ta Maliki rejimine karşı başlatılacak olan isyanın ilk işaretleri olduğuna ve Irak’ın büyük bir kaosa doğru sürüklenmeye çalışılacağına inanıyoruz. Bu isyan süreciyle önce Irak’ın ardından Suriye’nin ve en son olarak da İran’ın parcalanması amaçlanıyor. Bu girişimlerin hangi noktaya ulaşacağını ve bölgede yine Müslümanların Batı ve İsrail’in çıkarları için birbirini katledeceğini önümüzdeki günler gösterecek. Mayıs ve Haziran ayları Ortadoğu için çok kanlı günlerin başlangıcı olacak gibi görülüyor.

Batı istihbarat örgütlerinin değişmez oyuncusu Iyad Allawi’nin kısa bir biyografisini hatırlatmakta fayda görüyoruz. Umarız bu olaylar, Batı ve İsrail’in oyunlarına alet olan diğer bölge liderlerine de ders olur.

IYAD ALLAWI

Yeni Ortadoğu yapılanmasında, Amerikalı aktörler yanında bu ekip tarafından hazırlanan bazı Ortadoğulu aktörler de rol alıyor. Bu konudaki çok sayıdaki örnekten birisi Iyad Allavi. Yeni Irak yapılanmasında önemli bir görev verilen ve peşmergelerle yakın işbirliği içinde çalışan Allavi’yi de tanımakta büyük yarar var.

Iyad Allavi, 1945 yılında Şia bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Büyük Babası, Irak’ın İngiltere’den bağımsızlığını kazandığı dönemde görüşmeci ve 1960’lı yıllarda milletvekiliydi. Bağdat Tıp Fakültesi’nde okudu. Baas Partisi’ne girdiyse de sonradan atıldı ve 1971’de Londra’ya giderek tıp eğitimine burada devam etti.

Eğitimi sırasında Avrupa’daki Iraklı Öğrenciler Birliği’nin başkanlığını yaptı. Londra’da evlenip sonradan ayrıldığı Hıristiyan eşinin ve Araştırmacı Gazeteci Seymour Myron Hersh’in CIA Ajanı Vincent Cannistraro’dan aldığı ifadelere göre; bu dönemde bir yandan Irak Gizli Servisi Muhaberat ile de işbirliği yapıyor ve Avrupa’daki rejim karşıtı Iraklılar hakkında bilgi vererek para alıyordu. Onun verdiği bilgilerle pek çok rejim karşıtı Avrupa’da öldürüldü. Ortadoğulu bir diplomatın, Baas ile ilişkisini ifşa etmesi üzerine 1975 yılında Baas Partisi’nden koptu. Dolayısıyla Saddam Hüseyin’in ölüm listesine giren Allavi 1978 Şubatında bir gece baltalı bir saldırıya uğradı ve aldığı yaralarla ölümden döndü.

Bir yıl hastanede kaldıktan sonra iyileşen Allavi 1980’lerle birlikte MI6 hesabına çalışmaya başlayarak, Saddam karşıtlarını örgütleme yoluna gitti. Özellikle Ürdün, Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD’ye kaçan eski Iraklı askerleri bir araya getirerek, Saddam Hüseyin’e karşı içeriden askeri darbe yapılması için çalıştı. 1991 Körfez Savaşı’nı takiben, CIA adına çalışan kuzeni Ahmet Çelebi ile güçlerini birleştirdiler ve Irak Ulusal Kongresi’ni kurdular. Kongre ilk toplantısını, Ekim 1992’de Mesut Barzani’nin karargahının bulunduğu Salahaddin kentinde, Iraklı Kürt gruplarla birlikte yaptı. Eski CIA ajanlarının ifadelerine göre, 1992 ve 1995 yıllarında Irak’ta bir sinemanın ve içinde çocukların bulunduğu bir okul otobüsünün bombalanmasını organize etti. 1996 yılında Bağdat’ta Saddam Hüseyin’e karşı CIA desteğinde askeri bir darbe planladı ama başarısızlıkla sonuçlandı. Bu sırada, CIA’nın Amman’daki Ortadoğu şefinin Amerikan Hava Desteği önerisi de Clinton tarafından reddedilmişti. Olaya karışanlar Saddam Hüseyin tarafından kurşuna dizdirildi, Allavi’nin ailesine ait fabrikalar ve topraklara el konularak, aileye ait Necef’teki mezarlık bile yıkıldı. Allavi’ye göre, Irak’taki ailesi yaklaşık 250 Milyon dolar kayba uğramıştı.

ABD, Irak Ulusal Kongresi’ne 1995’te 5, 1996’da 6 milyon dolar yardımda bulundu. 1998’de Iraklı muhaliflere yapılan yardım 100 milyon dolara yaklaşmıştı. MI6’nın 2002 yılında Hükümete sunduğu Irak’ın Kitle İmha Silahları Raporu’nun en önemli kaynağı Iyad Allavi idi. Kitle imha silahları raporunun yetersizliği üzerine CIA ile Pentagon arasında 2004 yılıyla alevlenen iç mücadele Pentagon’un ağırlığıyla sonuçlanıp, Mayıs 2004’te Ebu Garib Hapishanesi fotoğrafları da CIA tarafından basına sızdırılınca -CIA Başkanı George Tenet istifaya zorlandı- CIA adına çalışan Ahmet Çelebi’nin yıldızı söndü ve 28 Mayıs 2004’te Allavi Irak Başbakanlığına atandı.
Allavi tarafından Bağdat bürosu kapatılan Al Cezire’nin 14 Ağustos 2004 tarihinde yaptığı söyleşide Muktada Es Sadr şunları söylemişti : “Allavi’nin takımı Saddam’dan daha beter. Bunlar ne Şia, ne de Müslüman”. The New York Times’dan Paul Krugman 6 ağustos 2004 tarihli “Bir Çıkış Yolu Bulmamız Lazım!” başlıklı yazısında aynen şöyle söylüyordu : “Iyad Allavi muhtemelen bir nevi haydudun teki. Yine de başarılı olması bizim çıkarımıza… Artık Allavi eskisinden de kukla görünüyor. Her şeyi bırakıp kaçsak mı? Hayır. Ama artık gerçekçi olmalı ve dürüstçe bir çıkış yolu aramalıyız.”
CIA’ya yıkılan başarısızlık, Bremer’in istifası, MI6’nın tavsiyesi ve Pentagon’un onayı ile Irak Başbakanı olan İngiliz vatandaşı Iyad Allavi, ABD’nin Irak’tan çekilme planları yaptığı 2010 yılında tekrar siyaset sahnesine çıktı. 7 Mart 2010 Irak Genel Seçimleri sonucunda Allavi önderliğindeki El-Irakiye listesi 91 milletvekilliği ile birinci parti oldu. Uzun süre Başbakan olmak için bekleyen Allavi, Iraklı Şiilerin tepkisi sebebiyle bu amacına ulaşamadı.

Kaynak: Dr Abdullah Manaz, Türkiye’ye Yönelik Terör Odakları, IQ Yayınları, İstanbul – 2005.

Paylaş / Share