Türkce İslam

İslam, Adem ile başlayıp, Hz Muhammed’e kadar devam eden -Sözlü Kültür Döneminde- Allah tarafından bildirilen İnanç ve Ahlak esaslarını temel alan Dinin adıdır. Yazılı Kültürün yaygınlaşması ile birlikte Peygamber gönderme dönemi sona ermiş ve yazılı hale getirilen temel Din bilgileri insanları aydınlatır olmuştur.

Sayısını bilemediğimiz sayıda Peygamber gönderen Allah, her topluma kendi dilinde Elçi göndermiştir. Son Dini uyarıları derleyen Kuran’ın Arapça olarak gelmiş olması sadece “O toplumun anlaması içindir.” İslam, Arapça değildir, Arap toplumunun gelenekleri de İslam değildir. İslam kavramı, bütün Peygamberlerde ortak olan temel ilkeleri içine alır. Peygamberlere ve toplumlara göre değişen esaslar ve uygulamalar evrensel değildir ve İslam kavramı içerisine girmez. Müslüman Arapların, Müslüman Berberilerin, Müslüman Hintlilerin, Müslüman Türklerin kendi dilleri, kültürleri, müzikleri, kıyafetleri ve sosyolojik özellikleri vardır. Dil, kültür, müzik, kıyafet ve benzeri unsurlarla bütünüyle Araplaşmak, İslamlaşmak değildir.

İşte bu yüzden Türkce İslam diyoruz ve bunları İslamın temel kaynaklarına dayanarak açıklıyoruz.


Kuran’a Bakış


Hadis’e Bakış


İslam’a Bakış


Geleneklere Bakış


İbadetlere Bakış


Hukuk Kavramına Bakış


Siyaset Kavramına Bakış


Ekonomi Kavramına Bakış


Paylaş / Share