Ekonomi

Ekonomi alanına giren bir çok konu, tarihte din ile ilişkilendirilmiş ve değişmez birer dinsel hüküm olarak kabul edilegelmiştir. Bu bölümde ifade edilen örnekler, Ekonomik kuralların zamana, çağa ve toplumun ihtiyaçlarına göre değişmesi gerektiğini gösterir.


Tarihte Faiz


Banka ve Faiz


Paylaş / Share