İbadet

İslam tarihinde değişmez kabul edilen uygulamaların en önemlisi ibadetlerdir. Müslümanlar, Allah’ın indirdiği Arapça Kuran Ayetlerini yüzyıllardır anlamadan tekrar Allah’a okumayı ibadet sanmışlar, ibadetlerin anlamını kavramaktan ve amacına uygun olarak yapmaktan korkmuşlardır. Müslümanların ibadet olarak yüzyıllardır yaptıkları pek çok uygulamalar, Arap Cahiliye dönemine ait sosyal ve coğrafi şartlarla çok yakından ilgilidir. Sözlü kültürün hakim olduğu İslamın ilk yıllarında, ibadetlerin çoğunluğu sözlü bir temele dayanmaktadır.  Bu bölümdeki yazılar bu konulara aittir.


Türkce Hutbe


Türkce Ezan


Camide Türkce


Türkce İbadet


Türkce Namaz


Sahur Vakti


Paylaş / Share