Hadis

İslam kültüründe, Hz Muhammed’in sözlerini ve davranışlarını nakleden metinlere Hadis, hadis metinlerinde Hz Peygamber‘e ait olan davranışlara da Sünnet ismi verilir. Hadisler, İslam kültüründe Kuran’dan sonra ikinci kaynak olarak kabul edilmiş ve pek çok inanca temel teşkil etmiştir. Bu yüzden hadislerin iyi anlaşılması, İslamın anlaşılması açısından da son derece önemlidir.


Hadis Tarihi


Türkce Hadis


Kuran’da Hadis


Hadis’in İçeriği


Paylaş / Share