Siyaset

İslam kültüründe ve dünyasında, temel din kurallarından biri olmamasına rağmen, Siyaset ve Hilafet bir dinsel hüküm olarak kabul edilmiştir. Siyaset kavramı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği bozan, yüzyıllardır çatışma ve iktidar mücadelesi sebebiyle yüzbinlerce Müslümanı karşı karşıya getiren, katliamlara ve ayrılıklara sebep olan en önemli fitne unsuru olmuştur. Bu bölümdeki yazılar bu hususu açıklamak içindir.


Tarihte Hilafet


İslam Halifeleri


Türklerin Hilafeti


İslamda Hilafet


Paylaş / Share