United Arab Emirates (UAE) killed 26 unarmed cadets at a military academy in Libya

The BBC has uncovered new evidence that a drone operated by the United Arab Emirates (UAE) killed 26 unarmed cadets at a military academy in Libya‘s capital Tripoli in January 2020. https://www.bbc.com/news/av/embed/p08ptw8x/53917791

Paylaş / Share
"United Arab Emirates (UAE) killed 26 unarmed cadets at a military academy in Libya"

The Shrinking Great States in the Middle East!

Today, The source of the problems in the Middle East goes back to a hundred years ago. In 1918, after the occupation of Jerusalem and Damascus by Britain, an ally of the USA, the peace of the region was lost. Although the British pioneered the establishment of Israel, they failed to deliver Iraqi oil to the Mediterranean. United Kingdom transferred its mission to the USA after World War II. On the other hand, France never…

Paylaş / Share
"The Shrinking Great States in the Middle East!"

Ortadoğu’da Küçülen Büyük Devletler!

Ortadoğu’da bugün yaşanılan sorunların kaynağı yüz yıl öncesine dayanır. 1918’de Kudüs ve Şam’ın -ABD müttefiki- İngiltere tarafından işgalinin ardından bölgenin huzuru kaçmıştır. İngilizler, İsrail’in kuruluşuna öncülük etmelerine karşın Irak petrollerini Akdeniz’e ulaştırmayı başaramamış ve II. Dünya Savaşı sonrası misyonunu ABD’ye devretmiştir. Fransa ise, I. Dünya Savaşı sonrasında Beyrut ve Şam’ın kuzeyinden hiç vazgeçmemiş, Beyrut’taki ilk Kürt Bağımsızlık (Khoybun) Hareketi’nin kuruluşunu gerçekleştirmişti. Ermeni, Süryani ve Kürt ayrılıkçıları bölgeye yerleşmeye ve birleşmeye yönelten Fransa, hala kendisini bölgenin…

Paylaş / Share
"Ortadoğu’da Küçülen Büyük Devletler!"

Manaz’ın Otuzuncu Kitabı: Kösü (1900-1919) Askeri İstihbarat Teşkilatı Romanı

Dr. Abdullah Manaz’ın, Pandemi sürecinde başladığı yeni projesi Kösü Askeri İstihbarat Teşkilatı isimli Tarihi, Fikri, Felsefi Roman dizisinin birinci cildi Google Play’de yayınlandı. 1900-1919 yılları arasındaki dönemi kapsayan Romanın ilk bölümünde, Mustafa Kemal’in Mektebi Harbiyeyi Şahane’de başlayan teşkilatlanma çalışmaları anlatılıyor. 300 Sayfayı aşan Birinci ciltte; Erkanı Harbiye, Şam, Beyrut, Kudüs, Hayfa, Akabe, Selanik, İskenderiye, Bingazi, Tobruk, Gelibolu Çanakkale, Filistin ve Halep dönemi konu ediliyor. Konuya ilişkin tarihi fotoğraflar Manaz tarafından renklendirildi ve bazı haritalar eklendi.

Kitabın Erişim Adresi: https://play.google.com/store/books/details?id=IUb2DwAAQBAJ

Toplum Önderi Yüksel Ergen

İngiliz tarihçisi Carlyle, “Doğunun Tarihi Kahramanlar Tarihidir” diye söyler. Gerçekten de Doğu insanı fikirlerin değil insanların ardından gider. Dünyayı, hayatı ve gerçekleri iyi kavrayanlar ise fikirleri, idealleri takip eder. Gerçek Toplum Önderleri idealisttir. Bir şeylere inanır, inandığının peşinden gider ve kimseye de aldırmaz. Çünkü, o fikirlere ve ideallere kavuşması zaman, çaba ve akıl sonucudur. Bu yüzden, hedeflerini gerçekleştirmek için inatla çalışır, çabalar ve bu yola hayatını vakfeder. İşte Yüksel Ergen böyle bir Toplum Önderi idi.…

Paylaş / Share
"Toplum Önderi Yüksel Ergen"