Kuran’ın İçeriği

Kuran’a göre, İslam kavramı sadece Hz Muhammed’i peygamber kabul edip, yalnızca Onun dönemini temel almaz. İnsanlığın doğuşundan itibaren, Kuran’da bildirilmiş veya bildirilmemiş bütün Elçiler, İslam’ı anlatmışlardır. Bu yüzden, Kuran’da alemin yaratılışından, tarihteki peygamber ve toplumlardan Hz Muhammed dönemine kadar pek çok örnek yer alır. Şüphesiz Kuran, bir tarih kitabı değildir. Ancak Kuran’da söz edilen konuları kronolojik bir seyir içinde değerlendirirsek, sosyolojik etkenleri daha iyi anlayabilir ve İslam’daki pek çok problemin çözüme ulaştığını görebiliriz.

Kuran Ayetlerini –bir bilgisayar ortamında- çeşitli genel konular altında sınıflandıracak olursak, Kuran’da aşağıdaki oranlar nispetinde yer alırlar:

Allah ve özellikleri ile ilgili Ayetler % 3,64
Yaratılış, kainat, canlılar ve insan ile ilgili Ayetler % 7,51
Önceki elçiler, toplumlar ve ortak esaslar % 22,96
Kuran ve Hz Muhammed ile ilgili Ayetler % 11,80
İlk İslam dönemi olayları ve savaşlar ile ilgili Ayetler % 18,02
Çeşitli konular ve hükümler ile ilgili Ayetler % 10,51
İbadetler ve dualar ile ilgili Ayetler % 6,00
Akıl, bilim ve gerçekleri İnkar ile ilgili Ayetler % 4,93
Din, İslam ve Müslümanların temel özellikleri % 3,86
Ölüm, Kıyamet ve Ahiret ile ilgili Ayetler % 10,72

 Kuran Ayetlerini, özel konular altında sınıflandıracak olursak, ilk 5 sırada yer alanlar şöyle sıralanır :

Hz Muhammed dönemindeki savaşlar % 5,79
Musa Peygamber ile ilgili Ayetler % 4,50
Kıyamet ve özellikleri ile ilgili Ayetler % 3,64
Cahiliye dönemi Tanrı anlayışına ilişkin Ayetler % 1,93
Evlilik ile ilgili hükümler içeren Ayetler % 1,93

 Kuran’daki Ayetlerin önemli bir çoğunluğu önceki elçiler ve toplumlar ile Cahiliye devri ve İlk İslam toplumunu yakından ilgilendiren konular, olaylar, örnekler ve kıyaslarla ilgilidir.[1]

KAYNAK: Dr Abdullah Manaz, Siyasal İslamcılık II, Türkiye’de Siyasal İslamcılık, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 1. Baskı, Ocak – 2008, İstanbul, sh.489.


[1] Kuran’ın Kronolojik Bilgisayar Tasnifi, Dr Abdullah Manaz, 1-466.

Paylaş / Share