Temel Esaslar

Kuran’ın anlaşılmasında ve tefsirindeki en iyi yöntem, Kuran’ın Kuran ile açıklanmasıdır. Kuran ayetlerini bir bütünlük içinde değerlendirdiğimizde; Allah’ın İslam’ı bildirmek için gönderdiği bütün elçiler ve toplumlarda değişen veya değişmeyen bazı esaslar bulunduğunu tespit ederiz. Bütün elçilerde ortak olan esasların bir kısmı Kuran’da şöyle ifade edilir :

& 111> Elbette onların (elçilerin) kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. (Bu Kuran) uydurulacak söz değildir. Sadece, kendinden öncekileri doğrulayan, herşeyi açıklayan, inananlara bir kılavuz ve rahmettir. «Yusuf/056/MK/12»

& 43> …Onlar öncekilerin kuralından başkasını mı bekliyor? Allah’ın kuralında bir değişme bulamazsın. Allah’ın kuralında bir sapma bulamazsın. «Fatır/046/MK/35»

& 13> O size dinden Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim, Musa ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Şeriat  yaptı ki; dini doğru tutun ve onda ihtilafa düşmeyin. Senin kendilerini davet ettiğin (din) Allah’a ortak koşanlara ağır geldi… «Şura/065/MK/42»

& 62> Şüphesiz ki, inananlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiilerden her kim “Allah’a ve Ahiret gününe iman eder ve güzel davranışlarda bulunursa” onlara rableri katında mükafat vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. «Bakara/090/MD/2»

& 84> De ki : “Allah’a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilene, Musa, İsa ve elçilere rableri tarafından verilene inandık. Onlar arasında ayırım yapmayız. Biz ona teslim olanlardanız. 85> Kim İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (o din) asla kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacaktır. «A.İmran/092/MD/3»

Bu ve benzeri çok sayıda ayetlerde; “Allah’a ve Ahiret gününe inanarak güzel davranışlarda bulunmak” bütün Elçiler tarafından tebliğ edilen Temel İslam kuralı olarak geçer. Elçilere, toplumlara ve zamana göre değişmeyen Ana Kural : İnanç ve Ahlak esaslarıdır. Bunlar dışındaki kurallar takiben göreceğimiz gibi her Elçiye, topluma ve zamana göre değişiklik arzeder.

KAYNAK: Dr Abdullah Manaz, Siyasal İslamcılık II, Türkiye’de Siyasal İslamcılık, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 1. Baskı, Ocak – 2008, İstanbul, sh.496.

Paylaş / Share