İslam

İslam kavramı, Güven ve Huzur Bulmak anlamına gelir. İslam terimi, sadece Hz Muhammed döneminde bildirilen kurallardan ibaret olmayıp, tarih boyunca gelmiş bütün elçilerin bildirdiği esasları içine alır. Zamana, çağa ve peygamberlere göre değişen esaslar İslamın temel kuralları değildir. Bütün toplumlara hitap eden ve bütün insanlığa yönelik değişmez inanç ve ahlak kurallarına İslam denir. Bu bölümdeki yazılar, değişen ve değişmeyen kuralları anlatmaktadır.


Temel Esaslar


İslam’da Şeriat


Kuran’da Değişim


Hadis’te Değişim


Hz Ömer ve Kuran


Paylaş / Share