Kuran’da Hadis

Din ilahidir ve ilahi bir kaynağa dayanması gerekir. Din kurucusu Allah’tır. Peygamberlerin görevi sadece dini insanlara ulaştırmaktır. Bu yüzden, Kuran’da Peygamberlerden Nebi “Haber Verici” veya Resul “Elçi” olarak söz edilir. Kuran’ın Peygamberler ve Hz Muhammed ile ilgili ayetleri bilinirse bütün sorunlar aydınlanacaktır. Işte bunlardan bazı örnekler.

& 24>…Her ümmet içinde mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur. 25> Eğer seni yalanlıyorlarsa (bil ki) onlardan öncekiler de, kendilerine açık deliller, aydınlatıcı sahifeler ve kitaplar getiren peygamberleri yalanlamışlardı. «Fatır/046/MK/35»

& 48> Elçileri sadece uyarıcı ve müjdeciler olarak göndeririz. Kim inanır ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur ve üzülmezler. «Enam/058/MK/6»

& 78> Andolsun ki, senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık. Hiçbir elçi, Allah’ın izni olmadan bir ayeti kendiliğinden getirmez. Allah’ın emri geldiği zaman, adaletle hükmedilir. (Onu) Boşa çıkarmak isteyenler hüsrana uğrarlar. «Mümin/063/MK/40»

& 7> …Her toplumun bir yol göstericisi vardır. «Ra’d/099/MD/13»

& 56> Bu (Kuran) da eski uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. «Necm/026/MK/53»

& 92> Bu (Kuran) da kentlerin merkezini (Mekke’yi) ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz feyiz kaynağı ve kendinden öncekileri doğrulayan bir kitaptır. Ahirete inananlar, buna inanırlar. «Enam/058/MK/6»

& 50> De ki : “Ben size; ‘Allah’ın hazineleri yanımdadır’ demiyorum. Gaybı da bilmem. Size; “Ben meleğim” de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum.” «Enam/058/MK/6»

& 21> De ki: “Ben size ne zarar, ne de fayda verme gücüne sahip değilim.” 22> De ki: “Beni Allah’tan başka kimse kurtaramaz ve O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam. 23> Ben ancak, Allah’ın bildirdiği emirleri sizlere tebliğ ediyorum… «Cin/043/MK/72»

& 4> Sen büyük bir ahlak üzerinesin. «Kalem/005/MK/68»[1]

Kuran’a göre; Hz Muhammed, Peygamberlerin bir devamıdır. Peygamberler, yaşadıkları topluma yol gösterir, güzel davranışları müjdeler ve kötülüğe karşı uyarırlar. Kendiliklerinden ilahi hüküm belirlemezler. Hz Muhammed, geleceği bilmez, melek gibi değildir, sadece bizim gibi bir insandır. Onu diğer insanlardan ayıran tek özellik, çok yüce bir ahlak üzerine olmasıdır.

KAYNAK: Dr Abdullah Manaz, Siyasal İslamcılık II, Türkiye’de Siyasal İslamcılık, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 1. Baskı, Ocak – 2008, İstanbul, sh.486.


[1] Kuran Ansiklopedisi, Dr Abdullah Manaz, s. 159-199. Ayetlerin sonunda yer alan kısaltmalardan ilki Surenin ismi, ikincisi Surenin geliş (Nüzül) sırası, üçüncüsü Mekke veya Medine dönemine ait olduğu, sonuncusu ise Ayet Numarası’nı ifade etmektedir.

Paylaş / Share