Yeni Siyonist Kürdistan Güzergahı

Batı ve İsrail’in yaklaşık bir asrı bulan Büyük Kürdistan hayali, temel stratejisini değiştirmeden bazı tadilatlarla devam ediyor.

İsrail, 1850’li yıllardan sonra fark edilen Ortadoğu enerji kaynaklarına erişim için planlanmıştı. Siyasi Siyonizm fikri canlandırılmış ve Akdeniz’in kıyısında, gelecekte Ortadoğu’nun derinliklerine doğru genişleyecek bir devlet kurulmuştu. II. Abdulhamid, “Yahudilerin sadece Filistin’e yerleşmekle kalmayacaklarını ve gelecekte doğuya doğru genişleyeceklerini” öngörmüş ve bu plana direnmişti. Ancak Onun gidişinden sonra adım adım İsrail devleti kuruldu.

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasını takiben devreye sokulan Büyük Ortadoğu ve ardından Arap Baharı projeleri İsrail nüfuzunun genişletilme çabasının bir ürünüydü. Suriye ve Irak’ta tıkanan Siyonizmin Genişleme Planı şimdilerde yeni bir safhaya girdi. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya gibi emperyalist ülkeler Akdeniz’den Hindistan’a ulaşan ticaret ve enerji güzergahını hedeflerken, İsrail de kutsal Mezopotampa’yı ele geçirmenin hayalini kuruyordu. Bu hayal artık gerçek oldu. ABD ve PKK, Siyonizmin Mezopotamya stratejisini hayata geçirdi. Fırat’tan Dicle’ye kadar olan verimli topraklar, bölgenin üç önemli barajı, su kaynakları ve yeraltı enerji zenginlikleri artık fiilen işgal altında. Siyonizmin bu genişleme projesinin görünen etiketi Büyük Kürdistan.

Siyonist Büyük Kürdistan projesinin Irak bölümü yıllar içinde temellendi ve Irak Kürtlerine yerel bağımsızlık ve hukuki bir statü kazandırıldı. Sıradaki hedef Haseke’den Afrin’e kadar olan Kuzey Suriye’de bir Kürt federasyonu oluşturmak ve buna hukuki bir zemin kazandırmaktı. Bu noktada beklenmeyen bir durum oluştu ve Türkiye ilk kez bölgeye karadan bir müdahalede bulunarak Afrin’den Azez’e kadar olan bölgeyi işgalden temizledi.

Siyonist Büyük Kürdistan Projesi, şimdi kendisine yeni bir Güzergah seçmiş durumda. Asıl hedeflenen Fırat ve Dicle arasındaki Kutsal Mezopotamya, Suriye’nin güneyinden oluşturulacak bir koridorla İsrail’e ve Akdeniz’e bağlanacak. İşte bu yüzden ABD, güneydeki bu koridorun tam ortasına, Tanif bölgesine yerleşip üsler ve kamplar kurdu. Gizli askeri kampların bir kısmı Daeş Terör Örgütü militanlarını barındırıyor. Daeş militanları, Tanif’in doğu ve batısındaki koridor boyunca sürekli mobil eylemler gerçekleştiriyor. Suriye rejiminin bu bölgeye yerleşmesini engellemeye çalışıyor. Siyasi şartlar oluştuğunda Güney Suriye, Siyonist Büyük Kürdistan’ın Akdeniz’e açılan koridoru haline gelecek.

ABD ve İsrail’in nihai hedefi, Büyük Kürdistan’ı İran yönünde genişleterek Hazar ve Hindistan yolunu da kontrol altına almak.

Paylaş / Share