Mısır’da Askeri Bir İhtilale Doğru

Mısır’da Hüsnü Mubarek’i devirmeye yönelik halk isyanı devam ediyor. Osmanlı döneminden bu yana paşalar ve asker kökenli liderler tarafından yönetilen Mısır, askeri bir ihtilale doğru gidiyor. 1952’de Nasır, 1970’de Enver Sedat ve 1981 suikastından sonra yardımcısı Hüsnü Mubarek, Mısır’ın yarım yüzyıldaki 3 önemli lideri.
Bir asır boyunca Mısır siyasetini şekillendiren olaylar hep kanlı ve ağır olmuştur. Suikastlar, tutuklamalar, işkenceler neredeyse bütün Arap ülkelerinde olanlardan daha fazladır. Dünyadaki ilk Siyasal İslamcı hareket olan Müslüman Kardeşler bu ülkede kurulmuş ve kurucusu Hasan El Benna da yine bir askeri suikasta kurban gitmiştir.
Mısırlıların tarihinde çok önemli örgütlenmeler vardır. Munazzamatu’l Cihad ve Tekfir ve’l Hicre gibi çok güçlü yeraltı örgütlenmesi olan İslamcı örgütler kurulmuştur. Dünyadaki benzer İslamcı örgütlerden farklı olarak Amerikan karşıtıdır ve Rus istihbarat servisleri ile de yakın ilişkiler kurmuşlardır. Munazzamutu’l Cihad’ın önderlerinden Eymen El Zevahiri, bugün El Kaide’nin de beyni durumdadır. Bu örgütler, bakanlar, başkakanlar öldürecek kadar güçlü yapılar kurmuşlardır.
Son 20 yıldır, Cihaz El Muhaberatu’l Amme (Kamu İstihbarat Teşkilatı) neredeyse devletin bütün yapısını kontrol edip yöneten bir yapıya kavuşturulmuş ve Hüsnü Mubarek diktatörlüğününü temelini oluşturmuştur. Hüsnü Mubarek tarafından önceki gün Devlet Başkan Yardımcısı yapılan Ömer Süleyman, örgütün daha da güçlendirilmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Teşkilatın bugünkü personel sayısı 350 bin civarındadır. Buna karşılık Mısır Silahlı Kuvvetleri’nin mevcudu ise 450 bin kadardır.

Bu yapı içerisinde, Mısır’daki iktidarın Tunus’ta olduğu gibi kolayca değişeceğini beklemek son derece iyimserlik olur. Hüsnü Mubarek ve Yardımcısı, iktidarı ellerinde tutmak için bütün kozlarını oynayacaklardır. Silahlı Kuvvetler’in üst komuta kademesi, Mubarek’in kuklası gibi hareket etse de, alt kademedeki subaylar halka karşı yönelecek bir saldırıya sessiz kalmayacaklardır.
Dileriz ki, Mısır’daki devrim iki büyük güvenlik gücü arasında bir çatışmaya dönüşmesin. Bu aşamada en sağlıklı değişim, iç yapıdaki küçük bir askeri ihtilal ile yönetimin aniden el değiştirmesidir. Aksi halde Mısır çok büyük bir kaos ve iç savaşa sürüklenecektir.

Paylaş / Share