Batı Parçalıyor, Rusya Güçleniyor.

Son on yılda, ABD ve Batı ülkeleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar ve projeler birçok İslam ülkesini parçalanma noktasına getirdi. Ülkelere demokrasi getirmesi beklenen Arap Baharı, Müslümanların hayatını kışa çevirdi. Libya, Mısır, Tunus gibi ülkelerdeki diktatörlerin devrilmesi onlarca yıldır özlenen bir gelişmeydi. Ancak, Turuncu devrimler sonrasında Batı ülkelerinin sömürgecilik hevesi yeniden alevlendi. Adalet ve demokrasinin desteklenmesi yerine, her Batı ülkesi kendisine yakın bulduğu siyasal ve dinsel grupları desteklemeye başladı. Bu yüzden sosyal dengeler bozuldu, desteği güçlü olan…

Paylaş / Share
"Batı Parçalıyor, Rusya Güçleniyor."

Arap Baharı Tersine Dönecek!

2000’li yıllardan itibaren ABD ve NATO tarafından öncülük edilen Büyük Ortadoğu Projesi ve Arap Baharı, Mısır ile birlikte son bulmuştur. Bu günü yaşayanlar tarihsel bir sürece tanıklık etmektedir. Şubat ayı sonunda yaptığımız değerlendirmede “ABD’nin Büyük Ortadoğu’da derin bir politika değişikliği planladığını” ifade etmiştik. Bu dönemden sonra tanık olacağımız muhtemel gelişmeleri şu şekilde özetleyebiliriz: ABD ve Batı, bugüne kadar destekledikleri Sünni Siyasal İslamcı hareketlere olan desteklerini çekmişlerdir. ABD ve İsrail, desteklediği Sünni Şii çatışması ile İran,…

Paylaş / Share
"Arap Baharı Tersine Dönecek!"

ABD Derin Politika Değişikliğine Gidebilir!

ABD’nin 2000’li yılların başından bu yana yürüttüğü, Büyük Ortadoğu Projesi’nde derin bir politika değişikliği düşündüğü görülüyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin dün başladığı dünya seyahati bu konuda bir dönüm noktası olabilir. Geçmişi 1990’lı yılların ortasına kadar giden Genişletilmiş Ortadoğu Projesi’nde beklenilen hedeflere ulaşılamadı. Aksine, aralarında ittifak kurulmak istenen ülkelerdeki istikrar yok oldu; Amerikan düşmanlığı daha da güçlendi ve ABD’nin geleceğe dönük dostluk stratejileri için önemli bir tehdit oluşmaya başladı. Özellikle Irak, İran ve Suriye’deki Şii…

Paylaş / Share
"ABD Derin Politika Değişikliğine Gidebilir!"

Türkiye ve Ortadoğu’nun Gelecek On Yılı

11 Eylül 2001 Sonrası değişen dünya dengeleri ve politikası, Türkiye’yi ve bölgeyi on yıl içinde önemli ölçüde değiştirdi. Geldiğimiz noktada, Türkiye ve Ortadoğu’nun en temel özelliklerini şöyle sıralamak mümkün: ◊     ABD ve NATO, Büyük Ortadoğu’da yeni bir Açık Yeşil Kuşak kurmayı planlıyor. Bu kuşağın temelinde, Milli Görüş Hareketi ve onun uluslararası geleneksel müttefiki Müslüman Kardeşler Örgütü var. ◊     Bu kuşağı yönetenlerin yaş ortalaması 50’nin üzerinde. Türkiye’de 12 Eylül, Dünyada İran İslam Devrimi ve Afganistan İşgali…

Paylaş / Share
"Türkiye ve Ortadoğu’nun Gelecek On Yılı"

Ortadoğu’da İslamcı Partiler Çatışması

Pentagon’un Arap Baharı planıyla hızlanan Büyük Ortadoğu Projesi’nde, yeni ve büyük bir çatışma alanı ortaya çıkıyor: İslamcı Gruplar arasında İktidar Kavgası. Büyük Ortadoğu Projesi’ni yürütenler kısaca, Fas’tan İran’a kadar olan bölgedeki İslam ülkelerine demokrasi getirmeyi hedefliyor. Ancak, sadece ABD’nin belirlediği sınırlar içerisinde. ABD yanlısı partiler ve hatta yeni diktatörler kalabilir fakat ABD karşıtı partiler ve gruplar kesinlikle demokrasi düşmanıdır. Bir husus daha var: Sünniler demokrasi yanlısıdır, Şiiler ise demokrasiye düşmandır, hatta Müslüman bile sayılmazlar. Libya…

Paylaş / Share
"Ortadoğu’da İslamcı Partiler Çatışması"