İran Hazara Türkmenlerini Ölüme Sürüyor!

Suriye savaşında Esad rejiminin en büyük kara destekçisinin İran olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Irak, Suriye ve Yemen’deki çatışmaları birer Mezhep Savaşı olarak kabul eden İran, OrtaDoğu’daki Sünni Şii çatışmasını da sürekli körüklüyor. Bunu fırsat bilen radikal terör grupları ve bazı yabancı istihbarat örgütleri, Sünni Şii camilerine ve kutsal mekânlarına devamlı saldırılar düzenliyor ve iki mezhep arasındaki düşmanlık derinleştiriliyor.

Kendisini Şii dünyasının siyasal lideri olarak kabul eden İran, bu açıdan Suriye savaşını da kutsallaştırmış durumda. Şii Nusayri Esad rejimini ayakta tutmak için, aylardır binlerce Şii askeri Suriye’ye gönderiyor. Bu noktada İran’ın çok stratejik ve ikiyüzlü bir politikası var. Aynen İran’da olduğu gibi, stratejik mevkilerdeki asker ve komutanların çoğunluğu Fars asıllı, ancak doğrudan cepheye sürülen ve ön safta çarpışanlar ise Azeri veya Hazara kökenli Türk toplulukları.

Son aylarda ve özellikle son hafta içerisinde Halep çevresinde süren çatışmalarda yüzlerce Hazara Türkmen hayatını kaybetti. Hazara Türkmenleri, Afganistan’dan Pakistan’a kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış bulunan ve şimdiki nüfusu 2 milyon civarında olan bir Türk boyu. Hazara Türkmenleri Şia mezhebine mensup ve bu sebeple diğer Hazar boylarından ayrılıyor. Buna bağlı olarak bazı Türkçe kelimeleri muhafaza etmekle birlikte genel olarak Farsça konuşuyorlar. Hazara Türkmenlerinin genlerinde kısmen Moğol etkileri de var ve genelde savaşçı bir topluluk. Afganistan iç savaşından Batı’ya doğru kaçan Hazara Türkmenlerinin ilk göç alanı İran ve bu yüzden burada kalabilmek ve çalışabilmek için izin talebinde buluyorlar. İran Yönetimi ise ikamet talebinde bulunanlara ailelerinden bir kişiyi Suriye savaşına gönderme şartını öne sürüyor. Bugünlerde, Suriye savaşında ön saflara sürülen ve çoğu buralarda ölen Hazara Türkmenleri işte bunlar. Savaştırıldıkları yer ise Halep Türkmenlerinin öz yurdu!..

Paylaş / Share