Her Kürt PKK’lı Her Başörtülü İslamcı!

Sadece Siyah-Beyaz düşünenler için dünyayı sınıflandırmak kolaydır. Ya tamamen Doğru, ya da tümden Yanlış, arası olmaz. Din ve Siyaset alanında da aynı kesin inançlılık oldukça yaygın. Sevap veya Günah, Dindar veya Dinsiz, Taraftar veya Düşman. Radikal düşünce tarzının aslında biraz da psikolojik temelleri var. Yaptığım tüm araştırmalarda, kesin sınıflandırma yapan radikallerin fen bilimlerine daha yatkın olduğunu gördüm. Yanlış anlaşılmasın ama Doktor, Mühendis ve benzeri mesleklerde daha fazla radikal düşünce üretiliyor. Örneğin, dünyadaki radikal siyasal İslamcıların…

Paylaş / Share
"Her Kürt PKK’lı Her Başörtülü İslamcı!"

Kesin İnançlı Türkler

Türklerin inançlarına bağlılığı çok güçlüdür. İslam öncesi Türk topluluklarının din anlayışı kısaca Gök Tanrı, Tek Tanrı anlayışıydı. Türklerin Ortadoğu kaynaklı İlahi dinlerle tanışmasıyla birlikte Kesin İnançlılık oldukça yaygınlaştı. Göktürklerin yıkılışından sonra, başta Hazar ve Kırım Türkleri olmak üzere bazı Türk toplulukları 600 – 900 yıllarından itibaren Museviliği tercih ettiler. Musevi Türkler geçmişten bugüne kadar Yahudiliğin en bağlı takipçileri oldular. Günümüzde dünyadaki 35 milyon civarındaki Yahudi nüfusunun neredeyse 30 milyonunu Hazar kökenli (Eşkenaz / İskityan /…

Paylaş / Share
"Kesin İnançlı Türkler"