İngiltere Ortadoğu’dan Defol!

Siyasal ve stratejik bir değerlendirmeye böyle bir sloganla başlamak sizi şaşırtabilir. Ancak, dünya kamuoyunun görmediği bir gerçeği ifade etmenin de başkaca bir yolu yok. Bilindiği gibi şu anda kan gölüne dönen bu bölge, tarihsel olarak İngiltere’nin egemenlik alanıydı. Daha önce asırlarca Hindistan ve uzak doğuyu sömüren İngiliz İmparatorluğu, 1800’lü yıllardan sonra gözünü bu bölgeye dikti. Birinci Dünya Savaşı’na kadar Mısır, Suveyş, İran, Pakistan, Hindistan, Arap Yarımadası, kısacası bütün OrtaDoğu İngiliz işgali altına girdi. Irak ve…

Paylaş / Share
"İngiltere Ortadoğu’dan Defol!"