Rus Emperyalizminin -Ayısının- Gözü Kırım’da!

Ukrayna, Rusların işgalinden önce tarih boyunca yüzyıllarca Türk devletlerinin hâkimiyeti altındaydı. Sırasıyla, İskitler (Saka Türkleri), Hunlar, Hazarlar, Kıpçaklar, Peçenekler, Kumanlar, Oğuzlar ve Altınordu Devleti ve Osmanlı Devleti Ukrayna’yı yönettiler. Osmanlı Devletinin zayıflamasıyla birlikte Ruslar, bu bölgedeki etkilerini artırdılar. I. Dünya Savaşı’nı takiben 1919 yılında Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu ve 1922 yılında da Sovyetler Birliği’ne katıldı. Ukrayna’nın bütün ekonomik altyapısı diğer Sovyet cumhuriyetleri gibi Moskova’ya bağlandı. Ukrayna’nın en stratejik bölgesi Karadeniz kıyısındaki Kırım yarımadasıydı. Burası,…

Paylaş / Share
"Rus Emperyalizminin -Ayısının- Gözü Kırım’da!"