Birleşmiş Milletler Teşkilatı Kırım’da Doğdu, Kırım’da Ölecek!

Birleşmiş Milletler’in temeli, gerçek anlamda 11 Şubat 1945’te Kırım’ın Yalta kentinde atıldı. 1940’lı yıllardan itibaren tartışılan Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurma düşüncesi,  1943’de Tahran ve Moskova Konferansı, 1944’de Washington’daki Dumbarton Oaks Konferansı’nda da konuşulmuştu. Avrupa ve Asya’da büyük bir yıkım ve felakete yol açan II. Dünya Savaşı’nı takiben, savaş galibi büyük ülkeler Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nı kurma kararı aldılar. Kırım’ın Yalta kentinde bir araya gelen ABD Başkanı Roosevelt, Birleşik Krallık Başbakanı Churchill ve Sovyetler Birliği Başkanı Joseph…

Paylaş / Share
"Birleşmiş Milletler Teşkilatı Kırım’da Doğdu, Kırım’da Ölecek!"

Rus Emperyalizminin -Ayısının- Gözü Kırım’da!

Ukrayna, Rusların işgalinden önce tarih boyunca yüzyıllarca Türk devletlerinin hâkimiyeti altındaydı. Sırasıyla, İskitler (Saka Türkleri), Hunlar, Hazarlar, Kıpçaklar, Peçenekler, Kumanlar, Oğuzlar ve Altınordu Devleti ve Osmanlı Devleti Ukrayna’yı yönettiler. Osmanlı Devletinin zayıflamasıyla birlikte Ruslar, bu bölgedeki etkilerini artırdılar. I. Dünya Savaşı’nı takiben 1919 yılında Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu ve 1922 yılında da Sovyetler Birliği’ne katıldı. Ukrayna’nın bütün ekonomik altyapısı diğer Sovyet cumhuriyetleri gibi Moskova’ya bağlandı. Ukrayna’nın en stratejik bölgesi Karadeniz kıyısındaki Kırım yarımadasıydı. Burası,…

Paylaş / Share
"Rus Emperyalizminin -Ayısının- Gözü Kırım’da!"