Yeni Nişan Davut Yıldızına Benzedi

Türk Devlet geleneğinde tarih boyunca kullanılan askeri ve saltanat nişanlarında kullanılan semboller özenle seçilmiştir.
Ay ve yıldızların kullanıldığı bu devlet nişanlarında 5, 7, 8 ve 12 köşeli semboller kullanılırken, bugüne kadar 6 köşeli bir nişana pek rastlanmamıştı. 5 Köşe Türk yıldızını, 7 Köşe İslam kültüründen de gelen kutsal 7 rakamını, özellikle II. Abdulhamid’den sonra yaygınlaşan 8 Köşe içiçe geçmiş iki kareden oluşan bir yapıyı, 12 Köşe ise Türk devletinin Milattan Önceye dayanan kutsal 12 rakamını simgeliyordu. Türkler içiçe geçmiş iki üçgenden oluşan Davut Yıldızına benzer şekildeki 6 köşeli simgeleri devlet nişanlarında bugüne kadar kullanmamışlardı.
Son yapılan değişiklikle, 12 köşeli Türk devlet nişanından TC yazısı ve Atatürk resmi çıkarıldı ve yeni bir nişan kullanılmaya başlandı. Bu şekilde ilk kez, Türk devlet geleneğine 6 köşeli yeni bir nişan eklenmiş oldu ve kırmızı beyaz köşelere bakıldığında içiçe geçmiş iki üçgeni de andıran yeni nişan 6 köşeli Davut Yıldızına benzedi.
Buna karşılık, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’nın kullandığı devlet nişanının, Türk devlet geleneğine uygun olarak 8 köşeli geleneksel yapıda olduğu özellikle dikkat çekti.

Tarihte Türk Devlet Nişanları
Tarihte Türk Devlet Nişanları
Paylaş / Share