Cemaatler ve Birey

Cemaat ve Cemiyet kavramları hayatımızın hemen her alanına hakim oldu. Cemaat deyince ilk akla gelen dinsel grup olmakla birlikte, aslında din ve ideolojiyle bağlı olmaksızın bütün gruplar birer cemaat veya cemiyet. Siyasal partiler, dernekler, sendikalar, dinsel gruplar ve hatta köklü kurumsal yapılar bile birer cemaat veya cemiyet. İki kelime arasında ufak bir nüans farkı var. Kurumsal bir yapısı bulunan gruplara Cemiyet derken, gönüllü birliktelikle oluşan grupları da cemaat olarak tanımlıyoruz. İster cemaat ister cemiyet olsun,…

Paylaş / Share
"Cemaatler ve Birey"