İzleme Keyfi!

Sözel kültürden, yazılı kültüre geçeli asırlar; yazılı kültürden görsel kültüre geçeliyse yıllar oldu. Şimdi sayısal teknolojilerle bütünleşen Görsel İletişim, bu işin üretimi ve sanatı ile uğraşanların zihinlerini daha da zorlayıp geliştirirken, tüketenleri de bir o kadar tembelliğe sevkediyor. Yerel kültürlerin sınırları ve güvenlik alanları oldukça zayıfladı. Hâkim kültürler, otantik değerleri zorluyor ve kendi egemenlik alanını genişletiyor. İdeolojiler ve inançlar bile kendine ait simgeler ve bayraklar taşısa da eski masumiyetlerinden epeyce uzaklaşmış. Çoğunun kime ve neye…

Paylaş / Share
"İzleme Keyfi!"