Mensubiyet Köleliği!

İdeolojiler, siyasal ve dinsel gruplar mensubiyet şuuru ile ayakta dururlar. Bu taraftarlık ve üyelik fikri insanları belirli ve sınırlı düşünceler çerçevesinde bir araya getirir. Dünyaya tek bir pencereden bakılır ve bütün olaylar o bakış açısı ile yorumlanır. Allah insana –hayvanlarda olduğu gibi- tek muhakemeli, tek pencereli bir yetenek değil, çok muhakemeli, çok pencereli, çok yönlü kıyaslar yapabileceği Akıl yeteneğini vermiştir. Allah, insan Aklını o kadar kıymetli görmüştür ki, onu muhatap almış, ona hep çok yönlü…

Paylaş / Share
"Mensubiyet Köleliği!"