İnsan Kimyasal Bir Varlıktır!

İnsan, çözümü ve çaresi de kendi içinde olan bir problem gibidir. Organik bir varlık olan bedenimizi yöneten ve sağlıklı kılan da kimyasal yapımızdır. Dışarıdan fiziksel bir müdahale olmadığı sürece, insan bedeni kendi kendisini tedavi edebilir. İnsandaki sevinç, üzüntü, depresyon, mutluluk, sevgi, aşk, kısacası her türlü duygunun kimyasal bir altyapısı vardır. Akıl muhakeme eder, karar verir ve beden denilen mükemmel fabrika bu karara uygun kimyasal oluşumu hazırlar. Oluşan bu kimyasal durum da bize ya acı verir…

Paylaş / Share
"İnsan Kimyasal Bir Varlıktır!"