Din Tüccarlığı ve Siyaset!

Müslümanların tarih boyunca kurtulamadığı hastalıklardan belki de en önemlisi Dinin Ticaret ve Siyaset amacıyla kullanılması olmuştur. Dinin gerçek amaçlarının anlatılmasında ve yayılmasında Din ve Eğitim kurumlarının önemli bir rolü olmakla birlikte, tarihin en hassas dönemlerinde görevlerini yerine getirmemişlerdir. Din ve Eğitim kurumları Siyaset tarafından kontrol edilmiş ve yönetilmiş, Din ve Eğitim Kurumlarının mensupları da makam ve menfaat için Siyaset kurumlarının yanlışları karşısında sessiz kalmışlardır. Nitekim Atatürk’ün İslam tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği reformlar karşısında birkaç bilim…

Paylaş / Share
"Din Tüccarlığı ve Siyaset!"