Kürtler Üçe Bölündü!

Tarihe fazla dalmadan ifade edilirse Saddam Hüseyin, 1970 yılında özellikle dağlık olan Dohuk, Erbil ve Süleymaniye bölgelerinde Kürtlere bir Özerk Bölge ihdas etmişti. Kürtler, Kerkük’ü ve Musul’dan bazı alanları da talep etmişler ancak Saddam yanaşmadı. Molla Mustafa Barzani 1974 yılında sonuçsuz kalan ikinci görüşme döneminin sonunda, “Özerklik için onlarca yıl savaştık, gerekirse Kerkük için de bir on yıl daha savaşırız” diyerek daha o yıllarda hedeflerini ortaya koymuştu. Dönemin iki önemli lideri olan Talabani ile Molla…

Paylaş / Share
"Kürtler Üçe Bölündü!"

ABD İçin Önemli Olan Stratejik Çıkarlarıdır

Ali Kerküklü 1991’de Körfez Savaşı’ndan hemen sonra Kuzey’de Kürtler, Güney’de de Şiiler ayaklandılar. Kendilerine yardım edilmesi için ABD’ye ısrarlı çağrılarda bulundular, fakat ABD parmağını kıpırdatmadı. Saddam‘ın kuzeye ilerlemesi karşısında Kürtler kitle halinde Türkiye ve İran’a sığındılar. Daha sonra Kürtlerin birbirleri ile savaşmalarını (birbirlerini boğazlamalarını) önlemek ve Yıllarca destekledikleri Saddam‘ı devirme hareketlerini düzenlemek görevi CIA‘ya verildi. CIA Ajanı Rick Fracona Elinde RPK Silahıyla Peşmerge Kıyafetiyle (Ortada) Oturuyor. (Irak’ın Kuzeyi) CIA’da bu görevi sahada çalışmış en başarılı…

Paylaş / Share
"ABD İçin Önemli Olan Stratejik Çıkarlarıdır"