Terörizmde Kendinden Zuhur Dönemi!

Globalleşme ve kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte, radikalizm ve terörizmin yöntemleri de değişti. Terörizmde genel olarak örgütlü bir yapı vardır. Yerel, bölgesel veya uluslararası siyasetin en radikal yöntemidir. Bu sebeple, sınır ötesi eylem gerçekleştiren terör örgütlerini destekleyen mutlaka bir devlet veya istihbarat örgütü bulunur. Terör eylemleri, çoğunlukla bu destekçilerin stratejik çıkarlarına uygun zaman ve mekânlarda gerçekleşir. Haberleşme ve sosyal medya araçlarının gelişmesiyle birlikte örgütsel organik bağlılığın yerini “Düşünsel Bağlılık” almıştır. İnsanlar terör örgütüyle organik bir…

Paylaş / Share
"Terörizmde Kendinden Zuhur Dönemi!"

Her BaşÖrtülü İslamcı mı?

Hükümetin, Başörtüsü kararının ardından ilk yanlış tartışmalarımıza geri döndük. Türkiye’de siyasal İslamcılığın yükselişindeki en önemli sebep, İslam ile İslamcı, Müslüman ile Siyasal İslamcı arasındaki farkın anlaşılmaması oldu. Batılı ülke ve araştırmacıların özellikle Namaz ve Başörtüsü gibi kavramları (bilmeden veya stratejik olarak bilerek) İslamcılık simgesi olarak tanımlaması, İslam dünyası ile birlikte bizim ülkemizi de onlarca yıldır süren inanç tartışmalarına yöneltti. Uzatmadan ifade edebiliriz ki sonuçta, İslam ülkeleri kaosa, mezhep ve inanç çatışmalarına sürüklenirken, emperyalizm de Müslümanları…

Paylaş / Share
"Her BaşÖrtülü İslamcı mı?"

Emperyalizm İslamcı mı Ulusalcı mı?

“Katil Amerika Ortadoğu’dan Defol!” diye bağırıyor bugün İslamcılar. 1950’li yıllardan sonra Yeşil İslam Kuşağı’nı kurarak Fas’tan Pakistan ve Afganistan’a kadar İslamcı örgütlerin hamisi ve destekçisi bu ABD idi. 2000’li yıllardan sonra Büyük Ortadoğu ve Ilımlı Müslüman Kardeşler Kuşağı’nı oluşturan ve İslamcıları bu ülkelerde iktidara taşıyan da aynı ABD idi. Mursi iktidarı için de, Soros milyarlarca dolar harcamıştı. Afganistan’da, Pakistan’da, Irak’ta milyonlarca saf Müslüman Emperyalizmin çıkarları için birbirlerini öldürürken, yüzbinlerce Müslüman sakat kalırken, açık gizli hapishanelerde…

Paylaş / Share
"Emperyalizm İslamcı mı Ulusalcı mı?"

İdealler ya da Menfaatler için yaşamak

“İdealist bir dönemde yetiştik” herhalde diye düşünüyorum çoğu zaman. İdeallerimiz için yaşamaya alıştık, menfaatleri hep göz ardı ettik. Bu yüzden de ne mal mülk edindik, ne de bir makam. Günümüze bakıyorum da, kazandıklarımız ve sahip olduklarımızın yüzde yüzünü de hak etmişiz aslında. Ne bir başkasının hakkını çaldık, ne de devletin ve milletin bir kuruşunu. Ne soymayı düşündük, ne rüşvet almayı. Para hep bizim için sonradan geldi. Kimimiz Ülkücü, kimimiz Devrimci, kimimiz de İslamcı. İnandıklarımızın peşinde…

Paylaş / Share
"İdealler ya da Menfaatler için yaşamak"

ABD ve NATO’nun Gelecek On Yılı

11 Eylül 2001 tarihi ile başlayan yeni ABD ve NATO politikalarının on yılını tamamladık. Bu on yılda yaşanan olaylar ve tecrübeler, gelecek on yıl için de önemli ipuçları veriyor. NATO’yu yöneten ABD ve Pentagon liderlerinin İslam dünyasından görünen bu bakış açısını dikkatle değerlendirmelerini umarız. Tarihe kısa bir göz atarsak; ABD ve NATO, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa, Ortadoğu ve Asya’nın önemli bir tarafı haline geldi. Bu tarihlerde, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın, 1800’lü yıllarda başlayan İslam…

Paylaş / Share
"ABD ve NATO’nun Gelecek On Yılı"