İngiltere Ortadoğu’dan Defol!

Siyasal ve stratejik bir değerlendirmeye böyle bir sloganla başlamak sizi şaşırtabilir. Ancak, dünya kamuoyunun görmediği bir gerçeği ifade etmenin de başkaca bir yolu yok. Bilindiği gibi şu anda kan gölüne dönen bu bölge, tarihsel olarak İngiltere’nin egemenlik alanıydı. Daha önce asırlarca Hindistan ve uzak doğuyu sömüren İngiliz İmparatorluğu, 1800’lü yıllardan sonra gözünü bu bölgeye dikti. Birinci Dünya Savaşı’na kadar Mısır, Suveyş, İran, Pakistan, Hindistan, Arap Yarımadası, kısacası bütün OrtaDoğu İngiliz işgali altına girdi. Irak ve…

Paylaş / Share
"İngiltere Ortadoğu’dan Defol!"

İŞİD’in Hıristiyan Siyasal Temelleri!

Türkiye olarak her başörtülüyü İslamcı olarak damgaladığımız günler geride kaldı. Bununla birlikte her Kürdü PKK’lı ve her sakallıyı İŞİD mensubu olarak görenlerimiz çoğaldı. Bu durum, bir bilgi ve temele dayanmayan basit Görsel düşmanlığın en önemli göstergesi. İŞİD gibi İslami referansı olan bir örgütün Hıristiyan temelleri nasıl olur diye merak duyulabilir. Çok bilimsel tanımlamalara girmeden genel hatlarıyla konuyu açıklamaya çalışalım. Irak Şam İslam Devleti Örgütü, 2014 yılı başlarından itibaren ortaya çıkan ve en önemli iddiası Hilafet…

Paylaş / Share
"İŞİD’in Hıristiyan Siyasal Temelleri!"