Müslümanlığımız, Milliyetçiliğimiz, Demokratlığımız ve Dolar Sevdası

Hangi ideolojik açıdan bakarsak bakalım, Dolar Sevgisi kadar Milli, Ahlaki veya Vicdani bir sorumluluk yoktur. Özellikle 1980’li yılları takiben başlayan Dolar Sevdası, gelişmekte olan ülkelerdeki gibi Türk toplumunu da derinden sarmış durumda. Uluslararası dönüşüm aracı olarak ithalat, ihracat gibi alanlarda Yabancı Para kullanımı konumuzun tamamen dışında. Doların ne ölçüde mal veya altın karşılığı olduğu, karşılıksız basılmış trilyonlarca kâğıt paranın dünya ekonomisini adeta sömürdüğü ve emperyalizmin bir ekonomik kontrol mekanizması haline geldiğini artık herkes tartışıyor. Konumuz…

Paylaş / Share
"Müslümanlığımız, Milliyetçiliğimiz, Demokratlığımız ve Dolar Sevdası"