Dinsel Gruplarda Kadınlar

Kadının, annenin aile yapısındaki önemini hepimiz biliriz. Anlatmak istediğimiz bu değil zaten, kısaca ve açıkça ifade etmek gerekirse her ailenin hizmetkârı kadınlar, annelerdir. Hayat şartları ne olursa olsun her türlü fedakârlığa katlanır, adeta bir köle gibi aileye hizmet ederler. Bizim asıl üzerinde durmak isteğimiz geniş aileler, yani toplumsal, siyasal ve dinsel gruplar. Günümüzde toplumsal ve siyasal grupların en sadık hizmetkârları da yine ne yazık ki kadınlar. Erkek egemen geleneksel kültürde, din anlayışında, örgütlenme biçiminde, hatta…

Paylaş / Share
"Dinsel Gruplarda Kadınlar"