Dindarlık ve İnkarcılık!

Türk Milli Eğitim Şurasından çıkan bazı tavsiyeler çoğumuzu hayrete ve endişeye sevketti. Aslında bu tavsiyeler, son 30 yıldır gelişmeleri yakından izleyen uzmanlar için pek şaşırtıcı değil. Bugün radikal görülen bazı tavsiyelerin, ileride ortaya çıkabilecek radikal talepler yanında masum kalacağını söylemek yanlış olmayacak. Liselere Osmanlıca derslerinin zorunlu kılınması ve İlkokul birinci sınıflarına Din Dersleri konulması gibi tavsiyeler toplumun geniş bir kesiminde destek bulabilir.  Çünkü Türkiye’deki İslam toplumunun son on yılda geldiği noktayı objektif olarak anlamak pek…

Paylaş / Share
"Dindarlık ve İnkarcılık!"

Her Kürt PKK’lı Her Başörtülü İslamcı!

Sadece Siyah-Beyaz düşünenler için dünyayı sınıflandırmak kolaydır. Ya tamamen Doğru, ya da tümden Yanlış, arası olmaz. Din ve Siyaset alanında da aynı kesin inançlılık oldukça yaygın. Sevap veya Günah, Dindar veya Dinsiz, Taraftar veya Düşman. Radikal düşünce tarzının aslında biraz da psikolojik temelleri var. Yaptığım tüm araştırmalarda, kesin sınıflandırma yapan radikallerin fen bilimlerine daha yatkın olduğunu gördüm. Yanlış anlaşılmasın ama Doktor, Mühendis ve benzeri mesleklerde daha fazla radikal düşünce üretiliyor. Örneğin, dünyadaki radikal siyasal İslamcıların…

Paylaş / Share
"Her Kürt PKK’lı Her Başörtülü İslamcı!"

Şehirde Müslümanlık!

Bundan 40-50 yıl önce Türkiye kırsal bir toplumdu. Dar bir çevrede yaşar, gece gündüz üretimle uğraşır ve sosyal olarak yakın akraba ve tanıdıklarla birlikte olur, herkesle selamlaşırdık. Kırsal alanda Müslümanlık belki biraz daha kolay ve basitti. Yıllar içinde şehirleştik. Farklı kültürlerden insanlar kentlerde bir araya geldi, apartmanlarda komşu olduk. Farklı inançlar, inananlar, inanmayanlar, tanınmadık, bilinmedik yüzlerce binlerce insan. Sosyal ilişkiler ve kurallar genişledi. Köyden Kente gelen Dervişin kalbinin bozulması gibi, Din ve Ahlak ilişkilerimiz de…

Paylaş / Share
"Şehirde Müslümanlık!"