Tanrı Görevlisi

İlahi dinlerde Tanrı Görevlisi, Peygamber’dir ve başkaca bir elçilik görevi de yoktur. Bununla birlikte, hemen hemen bütün dinlerde, kendilerini Tanrı Temsilcisi veya Görevlisi olarak görenlere oldukça sık rastlanır. Bu şekilde, kendilerini diğer insanlardan farklı görür, yargılar, hüküm verir, çevresini ve dünyayı ıslah etmeye çalışır. Bu şekilde bir yandan davasını kutsallaştırırken, bir yandan da örtülü olarak kendisini toplumdan farklı görür ve yüceltir. Tanrısal Görev düşüncesi kimi zaman Dinsel bir öğretiden kaynaklandığı gibi çoğu zaman da çevrenin…

Paylaş / Share
"Tanrı Görevlisi"