Yeni Nişan Davut Yıldızına Benzedi

Türk Devlet geleneğinde tarih boyunca kullanılan askeri ve saltanat nişanlarında kullanılan semboller özenle seçilmiştir. Ay ve yıldızların kullanıldığı bu devlet nişanlarında 5, 7, 8 ve 12 köşeli semboller kullanılırken, bugüne kadar 6 köşeli bir nişana pek rastlanmamıştı. 5 Köşe Türk yıldızını, 7 Köşe İslam kültüründen de gelen kutsal 7 rakamını, özellikle II. Abdulhamid’den sonra yaygınlaşan 8 Köşe içiçe geçmiş iki kareden oluşan bir yapıyı, 12 Köşe ise Türk devletinin Milattan Önceye dayanan kutsal 12 rakamını…

Paylaş / Share
"Yeni Nişan Davut Yıldızına Benzedi"