Dindarlık ve İnkarcılık!

Türk Milli Eğitim Şurasından çıkan bazı tavsiyeler çoğumuzu hayrete ve endişeye sevketti. Aslında bu tavsiyeler, son 30 yıldır gelişmeleri yakından izleyen uzmanlar için pek şaşırtıcı değil. Bugün radikal görülen bazı tavsiyelerin, ileride ortaya çıkabilecek radikal talepler yanında masum kalacağını söylemek yanlış olmayacak. Liselere Osmanlıca derslerinin zorunlu kılınması ve İlkokul birinci sınıflarına Din Dersleri konulması gibi tavsiyeler toplumun geniş bir kesiminde destek bulabilir.  Çünkü Türkiye’deki İslam toplumunun son on yılda geldiği noktayı objektif olarak anlamak pek…

Paylaş / Share
"Dindarlık ve İnkarcılık!"

Mensubiyet Köleliği!

İdeolojiler, siyasal ve dinsel gruplar mensubiyet şuuru ile ayakta dururlar. Bu taraftarlık ve üyelik fikri insanları belirli ve sınırlı düşünceler çerçevesinde bir araya getirir. Dünyaya tek bir pencereden bakılır ve bütün olaylar o bakış açısı ile yorumlanır. Allah insana –hayvanlarda olduğu gibi- tek muhakemeli, tek pencereli bir yetenek değil, çok muhakemeli, çok pencereli, çok yönlü kıyaslar yapabileceği Akıl yeteneğini vermiştir. Allah, insan Aklını o kadar kıymetli görmüştür ki, onu muhatap almış, ona hep çok yönlü…

Paylaş / Share
"Mensubiyet Köleliği!"