İŞİD’i ABD Yönetiyor!

Irak Şam İslam Devleti Örgütü’nün, Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesi, bölgedeki Şii yönetimlerin yıpratılması ve radikal İslamcıların bir bölgede tasfiyesi gibi birçok stratejik amaçlar için kurulmuş paravan bir örgüt olduğunu hep vurguluyoruz. Örgütün kuruluşunda hem ABD hem de Rusya’nın önemli katkıları olduğunu ve bu işbirliğinin gizli bir Ortadoğu paylaşım planına dayandığını da bir kez daha ifade edelim.

İŞİD Örgütü, yaptığı eylemlerle aşağıdaki önemli amaçları gerçekleştirmektedir:

  1. Bölgedeki ve özellikle Suriye’deki Sünni muhaliflerin savaş gücünü kırmak.
  2. Çökmek üzere olan Esad rejimini yeniden güçlendirmek ve meşrulaştırmak.
  3. Kuzey’de Kürtlerin bir koridor oluşturması için taktik saldırılar gerçekleştirip ardından çekilerek Kürtlere yeni alanlar kazandırmak.
  4. Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki en stratejik alanı, bölgenin en önemli iki barajını ve su kaynaklarını işgal ederek ABD ve İsrail’in kontrolündeki bir güce hazırlamak. Bilindiği gibi Musul Barajı daha önce Barzani yönetimine terkedilmişti. Şimdi sıra Rakka barajının Suriyeli Kürtlere teslim edilmesine gelmiştir.
  5. İŞİD çatışmalarda PYD’ye karşı fazla direnmeden alan terkederken, Türkiye yanlısı gruplara karşı sürekli saldırı içindedir.

ABD, İsrail ve Ürdün İstihbarat Teşkilatları, Avrupa üzerinden gelen radikal İslamcıların Afrika – Ürdün üzerinden bölgeye girişini organize ederken, Rus İstihbaratı da Kadirov’un özel elemanları yardımıyla Asya üzerinden gelen radikalleri Çeçenistan, Ermenistan, İran, Irak koridorundan bölgeye sokmaktadır.

ABD’nin Rakka Harekatı’ının ilk gününde PYD&PKK Terör Örgütü 100’ün üzerinde militan kaybetmiş ve sadece 3 köy ele geçirebilmiştir. ABD, planlarına karşı çıkan Türkiye’yi zorlamak için İŞİD saldırılarını Azez ve Mare gibi Suriye’nin kuzeyindeki Kürt Koridoru’nu bölen alana yöneltmiştir. Böyle stratejik bir kaos ortamında Rusya da, Halep’e ve kuzeyine yönelik hava saldırılarına hız vermiştir.

Şu anda bölgede bitirilmek istenen tek güç Türkiye yanlısı Suriyeli Sünni Muhaliflerdir. İŞİD, Esad, Rusya, PYD&PKK ve ABD adeta bu konuda güç birliği içerisindedir. ABD yönetimindeki Koalisyon, Türkiye’nin uyarılarını, bu bölgedeki muhaliflerin yardım çığlıklarını duymazdan gelmektedir. Temel Amaç, Azez bölgesine Efrin bölgesindeki Kürtlerin müdahalesine zemin hazırlamak ve koridora alt yapı oluşturmaktır.

Konunun en açık özeti ve gerçeği budur.

Hiç unutmayalım ki, Cemaatin 17-25 Aralık operasyonlarının da en derin hedefi Yeni OrtaDoğu Yapılanması ve Suriye’deki Sünni muhaliflerin yardımsız bırakılmasıydı. Rusya hala utanmadan Türkiye’nin İŞİD destekçisi olduğu yalanını sürdürmektedir. OrtaDoğu şu anda Netanyahu, Esad, İŞİD, Hizbullah, İran, PKK gibi radikallerin cirit attığı ve el altından yardımlaştığı bir alan haline gelmiştir. Bu ortamın en önemli sorumlusu Obama Yönetimi’dir.

NATO’yu harekete geçirmek suretiyle, İŞİD problemini çözmek sadece bir hafta sürerdi, Ancak ABD gerçekten bu işte dürüst olsaydı.

İşte Türkiye’nin mücadelesi bütün bunlara karşıdır, çok büyük ve önemlidir.

Küçük BirNot: IŞID Terör Örgütü’nün kıyafetleri, marşları, esir alış biçimleri, medya çalışmaları ve benzeri birçok özellikleri bir stüdyo çalışmasıdır. Bugünlerde, IŞID içerisindeki ABD, İngiliz, Ürdün, İsrail ve Rus istihbarat özel kuvvetleri çekildikten sonra geriye kalanlar “Hilafet” özentisiyle bölgeye gelen ve tasfiye edilecek radikal cahillerdir. Ve dikkat edilirse artık yüzlerini kapatan IŞID militanları neredeyse kalmamıştır. Ayrıca hiç unutmayın ki; İŞİD ve Cemaat’in fiilen saldırıya başladığı tarih aynıdır: Ocak – 2009.

Paylaş / Share