Irak Türkleri Bağımsızlık Stratejisini Tartıştı!

Irak Türkmen Dernekleri’ni çatısı altında toplayan Türkmeneli Dernekler Federasyonu, Irak Kürtlerinin Federasyon kararı alması üzerine yeni stratejiler belirlemek üzere Ankara’da toplandı. Toplantıya, Irak Türklerinin önde gelen liderleri, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve bilim adamları katıldılar.

Açılış konuşmasını yapan Federasyon Başkanı Dr Aydın Beyatlı; “Irak Türkleri olarak her zaman Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını ancak buna rağmen bazı grupların ayrılık peşinde olduğunu” belirterek “Irak Türkleri olarak yeni bir strateji belirlemek için toplandık. Yeni kararlar alacak ve bunları kararlılıkla uygulayacağız” diye söyledi.

Uluslararası Türk Arap Diyaloğu Platformu Başkanı ve Eski Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Erşat Hürmüzlü, “Türkmenlere Yönelik Asimilasyon Politikaları” konusuna değindi.  Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Ocakları Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şahingöz “Irak Türklerinin Siyasi Tarihi”, Hacettepe Üniversitesi’nden Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Sema Özönder ise “Referandum Sürecinde Türkmenler” konulu birer konuşma yaptılar.

Ortadoğu Uzmanı Dr Abdullah Manaz; “Türkmen Politikası konusunda bugüne kadar hep aynı şeylerin söylendiğini, yeni stratejiler belirlenmesi gerektiğini” ifade ederek bu çalışmalara kaynak ve temel teşkil edecek bir çalışma yaptığını belirtti. Manaz çalışması ile ilgili şu bilgileri verdi: “Kürtlerin Referandum süreci ile ilgili bir makale yazmayı düşündüğümde, bu işin temelini teşkil eden Saddam Hüseyin ile Molla Mustafa Barzani’nin 1970 yılındaki Referandum görüşmelerine ve kararlarına ilişkin Türkçe kaynaklarda hiçbir bilginin olmadığını gördüm. Hepimiz yıllardır birbirimizden kopyalayarak aynı belgeleri bilgileri tekrar edip durmuşuz. Bu yüzden, Irak Türkleri, Kürtler ve Referandum girişimine de ışık tutacak şekilde bütün hukuki metinleri topladım. Irak’ın Kuruluş Deklarasyonu, Irak Vatandaşlık Kanunu, Geçmiş Irak Anayasa Metinleri, 1970 Irak Kürdistanı Federasyonu Kararları ve ABD’nin 2003 İşgal Anayasası gibi bütün Hukuki kaynakları derledim. Bu metinlerdeki, Türkler, Kürtler, Azınlıklar, Siyasi ve Kültürel Haklar ve Referandum gibi tartışmalı hususları içeren maddeleri Türkçe ve İngilizce’ye çevirmek suretiyle Türkçe ve İngilizce 10’ar sayfalık Temel Bilgi Metinleri oluşturdum. Bu metinlerin arkasından da yukarıda ifade edilen kaynakların orijinal İngilizce veya Arapça metinlerini ekledim. A4 formunda 150 sayfayı aşkın bu çalışmayı, bu konuda yeni çalışmalar yapacak, yeni stratejiler üretecek olan Arkadaşların, Türkmen camiasının ve bilim adamlarının bilgisine sunuyorum.”

Federasyon Başkan Yardımcısı Kemal Beyatlı’nın yönettiği ikinci bölümde; Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip, Irak Türklerini temsilen meseleyi özetleyen bir konuşma yaptı. Ardından Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Erkmen, bölgeye sık sık yaptığı araştırma gezilerinden de örnekler vererek “Türkmenlerin son yıllarda büyük ölçüde toprak ve insan kaybettiğini, Irak’taki Türkmen varlığının adeta darmadağın olduğunu, bu konuda acilen yeni siyasi kararlara ve kararlılığa ihtiyaç olduğunu” vurguladı. Son olarak konuşan Terör Uzmanı Abdullah Ağar ise; “Türkmenlerin gelecekte oluşacak siyasi konjonktüre uygun olarak yeni yol haritaları çizmesi gerektiğini, varolan olayların fırsata çevrilebilme şansı olduğunu bunun için de bütün Türkmenlerin birlik içerisinde bir karara varmalarının gerektiğini” ifade etti.

Ardından basına kapalı olarak devam eden Toplantıda, “Irak’ın toprak bütünlüğünü savunan tek toplumun Irak Türkleri olduğu, bu söylemin değiştirilmesi gerektiği, şayet Irak Kürdistanı referandum ve bağımsızlık yolunda ilerlerse Türkmenlerin de artık Bağımsızlık kararı alması gerektiği” konusunda ortak bir görüş ortaya çıktı. Irak Türklerinin önemli siyasi liderlerinden Riyaz SARIKAHYA, bütün siyasi kuruluşları çatısı altında toplayacak bir Siyasi Bağımsızlık Konseyi oluşturulmasını önerdi. Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı, “Irak Türkleri olarak en büyük güvence ve desteğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu, bu destekle hedeflerine ulaşacaklarını” belirtti.

Gelişen yeni Ortadoğu sürecinde Irak Türkmenlerinin siyasi toplantıları ve çalışmalarında büyük artışlar göze çarpıyor ve çeşitli düzeydeki toplantılar hızla sürdürülüyor.

Paylaş / Share