Cumhurbaşkanlığı Filmindeki Hatalar!

Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün idari, askeri ve bilimsel kurumları bir Devlet bütünlüğü içerisinde Cumhurbaşkanlığı tarafından temsil olunur. Cumhurbaşkanlığı makamının Atatürk döneminden sonra tamamen sembolik bir temsiliyete indirilmesi son derece yanlıştı. Türk toplumlarının devlet yapısında askeri kurumlar kadar liderlik kurumu da son derece önemlidir. Esasen Doğu’nun tarihi, Carlyle’nin dediği gibi Liderler tarihidir ve Türk devletlerinin kaderini her zaman liderler belirlemiştir.

Konunun siyasi tartışmaları bir yana, Cumhurbaşkanlığı makamının güçlendirilmesi ve halk tarafından seçilmesi son yıllardaki en önemli idari kararlardan biridir. Milletvekillerini hür olarak belirleyip seçemeyen bir toplumun, en azından Cumhurbaşkanı’nı kendi iradesiyle seçmesi önemli bir demokratik haktır.

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da Türk toplumunun sorunları ile yakından ilgilenmiş ve çözümler üreterek önderlik etmiştir. Bugün de Cumhurbaşkanlığı makamının toplumun sorunları, eğitimi, yönlendirilmesi, önderliği konusunda gözle görülür inisiyatifler alması mutluluk vericidir. Siyasetin karmaşası içerisinde Başbakanlık ve Meclis tarafından çözüm üretilemeyen veya gözardı edilen hususlarda, Cumhurbaşkanlığı makamının rehberlik yapması son derece önemlidir. İşte bu noktada Cumhurbaşkanlığı makamının, en yetkin danışmanlar tarafından informe edilmesi, bütün seçeneklerin ortaya konulması ve ilgili devlet kurumlarından en doğru bilgilerin alınarak karar merciine sunulması çok ama çok önemlidir.

Çanakkale’nin 100. Yıl Kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Tanıtım Filmi son derece önemli ve yeni bir hareket tarzıdır. Milletin ortak duygu ve değerlerine, Devletin en üst temsiliyetinde sahip çıkılması, açık yüreklilik ve samimiyetle dile getirilmesi esasen Duygusal bir toplum olan Türk halkını son derece memnun etmiştir. Bununla birlikte, Tanıtım Filmi’ndeki tarihsel hatalar konunun uzmanı olanları üzmüştür. Cumhurbaşkanlığı makamının her konuda derinliğine uzman olması beklenemez. Bu tür yanlışlar, konuya vakıf olarak hizmeti hazırlayanlara aittir. Nitekim, Çanakkale 100. Yıl Törenleri için davet edilen ülkelerden İngiltere Prensi Charles’ın üniformalı olarak ve bir savaş gemisi ile törene iştirak etmesi, tarihsel derinliği ve anlamı olan bir tavırdır. Devletin en üst düzey temsil makamlarının tarihsel yanlışlardan beri olması arzulanan ve olması gereken bir durumdur.

Bu çerçevede Tanıtım Filmi’nde yer alan tarihsel yanlışları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Tanıtım Filmi’nin duygusal kurgusu ve Cumhurbaşkanı’nın şiiri ile süslenmesi son derece başarılıdır.
  • Tanıtım Filmi’nin konusu Çanakkale Savaşları’dır ve konuyla ilgili tüm Askerler Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Askerleri olması gerekir. Tarihsel kimlikler ancak kıyafetlerle birbirinden ayırt edilir. Halbuki, filmde geçen erlerin kıyafetleri Kurtuluş Savaşı Kuvayı Milliye üniformalarıdır. Ankara Hükümeti, Milli Mücadele’ye başlarken kendi askerlerinin kıyafetlerini değiştirmiş ve şapkalarda Ay Yıldız kullanmışlardı. Erlerin yanlamasına taktıkları başlıklar bezden, rütbelilerin taktıkları başlıklar ise astragan veya kürkten yapılırdı. Çanakkale Savaşı sırasında Türk askerlerinin başında Enveriye denilen ve esasen Enver Paşa tarafından tasarlanmış –ilgili fotoğraflarda göreceğiniz- başlıklar bulunuyordu. Bu başlıklar erlerde bezden, rütbelilerde ise bazen keçeden yapılırdı.
  • Filmdeki rütbeli askerin rütbesi günümüz rütbe anlayışına uygun olarak yapılmıştır. Halbuki Çanakkale’de savaşan subaylarımızın rütbeleri bundan çok farklı ve yıldızların altında dikine çizgiler olan geçmeli bir modeldi. Nitekim bu tür apoletler, o yıllardaki müttefikimiz Almanlardan uyarlanmıştı. Aynı şekilde, kolunu kaybeden rütbeli subayın taktığı Çanakkale Liyakat Nişanı da yanlış yerde takılıdır.
  • Filmin sonunda yer verilen Mustafa Kemal’in fotoğrafı Mareşallık rütbesi ile olan Milli Mücadele dönemi fotoğrafıdır. Halbuki, Çanakkale Savaşları’nı konu alan tarihsel bir Tanıtım Filmi’nde, Mustafa Kemal’in Çanakkale’de başında Enveriye şapkası ile olan fotoğrafı kullanılmalıydı.
  • Cumhurbaşkanlığı Tanıtım Filmi, tarihsel içeriği olan ve 100. Yıl gibi çok iddialı bir amaçla hazırlanmış bir filmdir ve tarihsel kıyafetlerin yanlışlığı üzücüdür.
  • Üçlü büyük fotoğrafta en soldaki Mustafa Kemal’in, en sağdaki ise Çanakkale Savaşı askerlerinin kıyafetini göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Resmi Kurumlar, Devleti ve Milleti sadece ulusal alanda değil, asıl önemlisi uluslararası alanda temsil etmektedir. Gelişen çağ ve teknoloji ile birlikte artık hatalar bütün dünyaya yayılmakta ve eleştiri konusu olmaktadır.

Hep kusursuz görmek istediğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de benzer hatalarını önümüzdeki günlerde yayınlayacağız. Kurumları insanlar yönetir ve insanların hataları kurumlara maledilir. Hassas devlet kurumlarımız yetkin insanları istihdam etmeseler bile en azından uzmanlara kulak vermelidir.

Paylaş / Share