Türkmen Diyarı Kerkük, Kürtleştiriliyor!

Ali Kerküklü (Irak’taki Türkmenlerin Sessiz Çığlığı Kitabının Yazarı) “Şimdi verirken son nefesimi Bu son seslenişim size Ya tutun elimizden Ya da “kardeş” demeyin bize” Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yönetimine bağlı bulunuyor. Ancak  peşmerge, 2014 yılında IŞİD’le mücadele bahanesi ile, Kerkük’te yönetime “fiilen” el koydu. Kürtler, uzun bir dönem boyunca Kerkük’ü de Kürt bölgesine dahil etmeyi hedefliyorlardı. Kürtler, Türkmen kenti Kerkük’te varlığını göstermek için yeni kararlar aldı. Kerkük’ün Kürt Valisi Necmeddin Kerim, önceki gün yayınladığı Kürtçe bir genelge…

Paylaş / Share
"Türkmen Diyarı Kerkük, Kürtleştiriliyor!"

Manaz’dan 3 Çocuk Kitabı

Abdullah Manaz’ın, çocukların Din ve Ahlak eğitimine yardımcı olması için hazırladığı üç yeni kitabı Google Play ve Google Kitaplar’da yayınlandı. Bu kitaplardan Kıssadan Hisseler: İslam tarihinden ve kültüründen seçilmiş özel hikayeleri konu ediniyor. Türk İslam Bilginleri isimli kitap: Ebu Hanife’den Mehmed Akif’e kadar Türk ve İslam tarihinin en önemli bilim adamları ve şahsiyetlerini özet bilgiler halinde tanıtıyor. Çocuklarla Başbaşa isimli kitap ise: Çeşitli Din ve Ahlak konularını, Hz Peygamber’in hayatını ve bazı Milli değerleri anlatıyor.…

Paylaş / Share
"Manaz’dan 3 Çocuk Kitabı"

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

  Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le­rin­den bi­ri­dir. Erbil şeh­ri al­tın ça­ğı­nı Erbil Atabeği’nin Türk hükümdarı Mu­zaf­fe­rüd­din Gök­bö­rü (Mavi Kurt) dö­ne­min­de ya­şa­mış­tır. 1438 yı­lın­da da Türk­men­le­rin kur­du­ğu Ka­ra­ko­yun­lu Dev­le­ti­nin yö­ne­ti­mi­ne gir­miş­tir. Erbil, Aşağı ve Yukarı Zab suları arasında kurulmuştur. Musul, Altunköprü, Bağdat-Basra yollarının kavşak noktasında bulunan şehir, Irak Selçukluları idaresinden sonra 1144 tarihinden itibaren Beytekin hanedanından Küçük Ali’nin ve Erbil Atabeklerinin başkenti olmuştur. Araştırma: Ali Kerküklü (Irak’taki Türkmenlerin Sessiz Çığlığı Kitabının…

Paylaş / Share
"Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler"

Yüz Ülkede BeşYüz Milyonun Gözü Türklerde!

Dünya’da 1950’li yıllardan itibaren hem kültürel hem de siyasal olarak bir Amerikan rüzgârı esmişti. Amerika Birleşik Devletleri, bir yandan Siyasi ve Teknolojik olarak Avrupa, Ortadoğu ve Asya’ya yayılırken bir yandan da kültürel olarak geniş bir etkinlik alanı kuruyordu. ABD’nin Kültürel egemenliğinin en önemli unsuru Hollywood filmleriydi. Amerikan filmleri ve çizgi romanlarının Türkiye gibi ülkelerde girmediği ev kalmamıştı. Şimdilerde, Hollywood’dan sonra dünyada ikinci sıraya yerleşen yeni bir akım var: Türk Dizileri. Yaklaşık 100 ülkeye yayılan Türk…

Paylaş / Share
"Yüz Ülkede BeşYüz Milyonun Gözü Türklerde!"

Bir Mehmet Vardı!

Bir Mehmedimiz vardı, bugün toprağa verdik. Anlaşılmaz bir hastalık, 2 yılda koskoca bir çınarı devirdi adeta. O gerçekten güçlü bir arkadaşımızdı. Herhangi bir hastalığı yakıştıracağımız belki de son kişiydi çevremizde. Boylu poslu bir delikanlıydı. Yediğine içtiğine dikkat ederdi. Yıllarca birlikte çalıştık, dağ tepe demeden, en yorucu işlerde hiç pes etmeden, gece gündüz demeden çalışırdı. Çok disiplinliydi. Anne ve babasını daha önceden kaybettiği için hep kendine göre bir yalnızlığı vardı, sevinçlerini üzüntülerini derinlerde bir yerde tutardı.…

Paylaş / Share
"Bir Mehmet Vardı!"