ABD ve NATO’nun Gelecek On Yılı

11 Eylül 2001 tarihi ile başlayan yeni ABD ve NATO politikalarının on yılını tamamladık. Bu on yılda yaşanan olaylar ve tecrübeler, gelecek on yıl için de önemli ipuçları veriyor. NATO’yu yöneten ABD ve Pentagon liderlerinin İslam dünyasından görünen bu bakış açısını dikkatle değerlendirmelerini umarız. Tarihe kısa bir göz atarsak; ABD ve NATO, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa, Ortadoğu ve Asya’nın önemli bir tarafı haline geldi. Bu tarihlerde, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın, 1800’lü yıllarda başlayan İslam…

Paylaş / Share
"ABD ve NATO’nun Gelecek On Yılı"

Geleneksel İslamın Eleştirisi!

Uzun yıllardır toplumsal bir buhran yaşıyoruz. Bütün bireylere ve kurumlara kadar ulaşan bu sosyolojik ve psikolojik problemin dinsel, kültürel, tarihsel ve sosyal birçok sebepleri var. Bir sorunu çözmenin birinci adımı, soruna yol açan etkenlerin iyi tahlil edilmesidir. Türkiye, 1950’li yıllara kadar bir tarım toplumu niteliğindeydi. Günün erken saatlerinde uyanıp çalışmaya başlayan, makineleşmenin yaygın olmadığı bir dönemde beden gücüyle gecenin geç saatlerine kadar eviyle, hayvanlarıyla meşgul olan ve sürekli üreten bir toplumda sosyal ve psikolojik sorunlar…

Paylaş / Share
"Geleneksel İslamın Eleştirisi!"

Bloody Spring in the Middle East

While we are entering the spring season, the Middle East is entering a bloody period. There are many factors which will affect the region. We can order these factors as follows: • The U.S. is reducing military presence in Iraq and Afghanistan and adopting a line of conduct of camouflaged war. • Iran is strengthening its political and military presence in Iraq and the gulf. • The environment of conflict and political tension is provoking…

Paylaş / Share
"Bloody Spring in the Middle East"

Ortadoğu’da Kanlı Bahar

(3 Mart 2012 tarihinde Adana’da, Dünya Türkmenleri Birliği ve Akdeniz Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği “Ortadoğu Barışında Türkmenler” konulu panelde yapılan Konuşmanın özetidir) Bahar mevsimine girerken, Ortadoğu da kanlı bir döneme giriyor. Bölgeyi bu dönemde etkileyecek pek çok etkenler var. Bunları belki de maddeler halinde kısaca sıralamak yararlı olacaktır: • ABD’nin Irak ve Afganistan’daki konvansiyonel askeri varlığını azaltması ve örtülü savaş taktiğine yönelmesi, • İran’ın Irak’ta ve körfezdeki siyasi etkinliğini güçlendirmesi, • İran ve Azerbaycan…

Paylaş / Share
"Ortadoğu’da Kanlı Bahar"

Ortadoğu Barışında Türkmenlerin Rolü

DÜNYA TÜRKMENLER BİRLİĞİ “ORTADOĞU BARIŞINDA TÜRKMENLERİN ROLÜ” PANELİ SONUÇ BİLDİRİSİ 3 Mart 2012 Cumartesi günü Saat 10:00 – 13:00 arasında Adana Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda bir araya gelen Türkmenler ve Uzmanlar “Ortadoğu Barışında Türkmenlerin Rolünü” el aldılar. Oturum Başkanı Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr Esat Arslan; “Irak ve Suriye Türklerinin Ortadoğu’nun kaderinin belirlenmesinde çok önemli bir rolü olması gerektiğini ve bugüne kadar göz ardı edilmelerinin gelecekte telafi edilmez zararlara yol açacağını” ifade…

Paylaş / Share
"Ortadoğu Barışında Türkmenlerin Rolü"