Almanların Türkiye Düşmanlığına Cevap!

Almanların Türkiye’ye karşı hiç de dostça olmayan saldırılarında gözle görülür bir artış var. Almanya, Ortadoğu yapılanmasında yer edinmeye çalışırken, Türkiye’ye karşı düşmanlığını da açığa vuruyor. Geçtiğimiz gün, bir Alman Uzman Rainer Hermann’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ni küçümseyen bir yorumu yayınlandı gazetelerde. Daha önce de, Alman yayın organlarında Türkiye aleyhinde ve Anayasayı Koruma Teşkilatı kaynaklı  pek çok haberler okumuştuk.

Kendisini Askeri Uzman zanneden Hermann’ın, televizyon ve gazetelerde yayınlanan son yorumları içinde gizli maksatlar da taşıyan pek çok yanlışlar içeriyor. Bunları kısa başlıklar halinde şöyle cevaplandıralım:

Hermann: “Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki tankların soğuk savaştan kalma olduğunu, toplam tank sayısının üçte ikisini oluşturan bu tankların eski ve yetersiz bulunduğunu” belirterek “kalan üçte birlik (Alman Malı) Leopard tanklarını” ise överek eleştirilerini sürdürüyor.

Hâlbuki Türk Ordusu‘nun sahip olduğu tankların ülke ve güvenlik yeterliliği kapsamında son derece iyi olduğu, hem uluslararası askeri platformlarda sıkça dile getirilmekte hem de NATO’nun ikinci büyük ve modern ordusu olduğu her toplantıda vurgulanmaktadır. Yetersiz kalan askeri ihtiyaçlar için, kendi yeterlilik konseptine göre geliştirme ve modernizasyon çalışmalarına da devam edilmektedir.

Hermann’ın sözleri, Almanların kendi teknolojileri dışındakileri yetersiz ve aşağı görme psikolojisini ortaya koyuyor. Ayrıca, Türk Ordusu’nun son yıllarda artık kendi Milli Tank projesini kabul etmiş olması ve bu konuda ileri çalışmalar yapmasının, ABD’nin yanında Almanya’yı da telaşlandırdığı anlaşılıyor. Yıllardır Türkiye’nin milli silahlarını yapmasını engelleyen, silah satışlarıyla önemli gelirler elde eden ve zor zamanlarda ise ambargo uygulamaktan veya nazlanmaktan geri durmayan bu dostlar aynı tavırlarını sürdürüyor.

Hermann’ın yorumları, Askeri Tarih ve Strateji açısından da büyük bilgisizlikler ve yanlışlar içeriyor. Tarihten bazı örnekler verelim:

  • Tarihin en büyük Tank Savaşı, II. Dünya Savaşı içerisinde Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında geçen 1943 Kursk Savaşı’dır. Bu savaşta, yenilmez düşünülen ve üstün teknik özelliklere sahip Alman Tank Birlikleri, kendilerinden teknik ve lojistik açısından son derece geride olan Sovyet tank birliklerine yenilmişlerdi.
  • II. Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika cephesinde üstün teknoloji ve komutanlarla yönetildiği söylenen Nazi Almanyası Ordusu, 1 ve 2. El Alameyn Muhabereleri’nde yenilgiye uğramışlardı. Burada görevli dünyaca ünlü Tank Komutanı Mareşal Erwin Rommel bile, Alman ordusunu kurtaramamıştı.
  • Amerika Birleşik Devletleri’nin 1955-1975 yılları arasında ve Vietnam Savaşı sırasında kullandığı zamanın en modern M 48 Patton tankları tam bir başarı kazanamamış ve ABD savaşı kaybetmişti.
  • 1990 Körfez Savaşı ve 2003 Irak İşgali sırasında ABD tarafından kullanılan ve halen ordu envanterinde bulunan M 1A1 Abrams Ana Muhabere tankları, kendisinden çok geri ve eğitimsiz Irak Ordusu ve Çöl şartları karşısında yetersiz kalmışlardı. Çok sayıda M 1A1 Abrams tankı ya imha olmuş ya da savaş dışı bırakılmıştı.

Bu örneklerin yeterli olduğunu varsayarak, sonuç olarak şunları ifade edelim: Savaşlarda modern silahlar tabiatıyla zafere etki ederler ancak, birinci öncelik savaşta silahını, askerini, komuta kontrolünü başarı içerisinde kullanma becerisidir. ABD Ordusu, üstün silah teknolojilerine sahip olmasına rağmen, yanlış stratejiler ve taktikler sebebiyle, yalnız girdiği bütün savaş ve çatışmalarda sürekli başarısız olmuştur. Vietnam, Afganistan ve Irak bunun en bariz örnekleridir. Bu yüzden ABD, bu zaafını yenebilmek için Koalisyon kurarak savaşma alışkanlığını edinmeye başlamıştır.

Ayrıca Hermann’ın Türk Ordusu’nun silah sanayisi hakkında fazla bilgisi olmadığı da anlaşılmaktadır. Günümüzde Türk ordusunun Ne Alman malı Leopard tanklarına ne de ABD tanklarına ihtiyacı yoktur. Çünkü Türkiye’nin geliştirdiği ALTAY Tankı, günümüzün askeri teknolojik üstünlüklerine sahip ve benzer tanklardan çok daha üstün kabiliyetlere sahip bulunmaktadır. Ortadoğu’daki muhtemel savaşlara uygun tasarlanan Altay, bir çok özellikleri ile Leopard ve Abrams’ların önüne geçmektedir. Ayrıca, en önemli özelliği üretim tezgahlarının Türkiye’de olmasıdır.AltayTank

Türkiye’nin üstün silahlar yapması, düşmanlarından önce dost bildiği ülkeleri telaşlandırmaktadır. Tank savaşlarında en önemli unsur, kontrol ve komuta kabiliyetleridir. Şunu da not edelim ki; Türk Ordusu M48 ve M60 tanklarını da modernize etmiş,  elektronik hedef bulma ve atış kabiliyeti açısından ABD’nin M 1A1 Abrams tanklarına eşdeğer hale getirmiş ve zırhlarını da güçlendirmiştir.

Paylaş / Share