Kainat * Universe

01 The Universe

Kainat küçük bir enerji çekirdeğinin patlamasından oluşmuştur.  Sürekli genişlemektedir fakat sınırları vardır. Etrafı sınırsız bir Kara Boşluk ile çevrilir. Kainatı oluşturan galaksiler iç içe şeffaf cam fanuslar gibidir.
The universe was created by “the Big Bang” of a tiny energy core. It expands continuously but it is not limiteless. It is surrounded by an endless black space. Galaxies are similar to interbedded lamp glasses.