Kader * Fate

 03 The Fate

Kainatta Üç Zaman vardır: Geçmiş, An ve Gelecek. Geçmiş, yaratılmış ve yaşanmış, An, halen yaratılan ve yaşanan; Gelecek ise yaratılmamış ve yaşanmamıştır.
Yaratılmamış geleceğin bilgisi sanaldır. Gelecek, geçmişin üzerine inşa edilir ve yaşananlar gelecekte sanal bir gerçeklik oluşturur.
2 + 2 = 4’tür. Varolan 2’nin üzerine, An içinde 2 eklenirse işlemin sonucu 4 olur. İşte Kader budur, yani sonuçtur.
Kader, yaratılmamış sanal bir gerçekliktir, An içinde yapılabilecek bir şeyler varsa değişebilir, değiştirilebilir. Sanal gerçekliğin bilgisi de Sanal ve değişkendir. Bu yüzden, Kader’de kesinlik yoktur, Kesinleşmiş Kader kesinlikle yoktur.
Tanrı, kendisi gibi insanı da özgür yaratmıştır. İnsan sonsuz bir özgürlük içinde istediğini yapabilir, doğru veya yanlışı seçebilir, iyi veya kötüyü tercih edebilir. Sorumluluk tamamen kendisinindir ve kendi kaderini kendisi tayin eder.
Tanrı, yaratılmamış gelecekte zaten istediğini yapmakta özgürdür ve her şeyi yapmaya güç yetirebilir. Yaratılmamış Gelecek, Sanal Gerçeklik yani Kader Bilgisi Tanrı katında da değişkendir.
Geçmişin üzerine inşa edilen kesin sonuçlar vardır. Her organik varlığın bir yaşı vardır. Güneşin ne zaman doğacağı bellidir. Sağlığına dikkat etmeyen bir gün hastalanacaktır.

There are three times in the universe: Past, Now and Future. The Past was created and lived. Present has been creating and living. The Future has not been created and lived yet.
The knowledge of the uncreated future is virtual. The Future has been built over the past. Happenings create a virtual reality in the future.
2 + 2 = 4. If you add two now to two which there was in the past, the result will be four after a while. Here, The Fate is this, you see it is the result.
The Fate is an uncreated virtual reality. If there are something which is can be done now; It can change and can be change. The information of the virtual reality is also virtual and changeable. Therefore, there is no certainty in the Fate. There is absolutely not the permanently fate.
God has created the human as free like him. The human can do what he wants in an infinite freedom. He can choose the right or wrong, the good or bad. Responsibility is for him. He is the captain of his soul.
God is already free to do what he wants in the uncreated future. He can afford to do everything. The UnCreated Future, The Virtual Reality, so The Information of Fate is also variable in the sight of God.
There are the final results, built on the past. Every organic being has an age. When the sun will rise is evident. If who does not pay attention to his health, he will sick a day.