İnsan * Human

02 The Human

İnsanın, yokluk sahasındaki varlığı sadece Evrensel aklın içinde bir isimden, bir harften ibarettir.
Yaratılış veya embriyo evresinde önce insanın bedeni yaratılır ve ardından Nefis Kimliği oluşur. Altı – Sekiz hafta sonra Akıl Kimliği, Evrensel Akıl’dan bedene aktarılır.
Nefis Kimliğini geliştiren ve yöneten, Beden varlığının duyuları ve ihtiyaçlarıdır. Akıl Kimliği ve Yetisi, sadece doğruları gösterir ve muhakeme eder.
Akıl Kimliği ve Yetisi, tam akla (Tanrı’ya) bağlı kusursuz matematiksel bir güçtür. Nefis Kimliği ve Yetisi ise beden varlığına bağlı kimyasal bir güçtür. Duyular ve Kimyasal yapı, karşılıklı olarak etkileşimli bir sistemdir.
The Human Being in The Absence Era is only a name, a letter in the universal mind. It has not been created yet and it is just an idea.
At the stage of creation or embryo, firstly, the Physical Being comes to existence, then The Sensual Identity (Yeti) of the human occurs. After six – eight week, The Mental Identity is transferred to the body from the Universal Mind.
The managing and improving of the human’s physical identity are senses and needs of the human body. The Mental Identity and Yeti determines the rights and analogizes.
The Mental Identity and Yeti is a perfect mathematical power, depending on The Full Mind (God). The Physical Identity and Yeti is a chemical power, depending the physical being. The Senses and Chemical Structure are an interactive system, correlatively.