Brain * Beyin

05 Brain

Beynin üç bölümü vardır: Alt Beyin, Orta Beyin ve Üst Beyin.
Alt Beyin, bedenin otomatik temel fonksiyonlarını düzenler, nefes almak, kan dolaşımı, sindirim sistemi ve benzeri gibi.
Orta Beyin, bedenin duygusal fonksiyonları, tepkileri, ihtiyaçları gibi alanları yönetir. Bu bölüm, İslam Düşüncesi’ndeki Nefs Bölümüdür. Hayvanlarda bu bölüm etkindir.
Üst Beyin, diğer canlılardan farklı olarak sadece insanda gelişmiştir. Akıl ve metafizik fonksiyonları yönetir. Farklı görevleri olan Sağ ve Sol bölümler arasında işbirliği, mukayese ve paylaşım vardır. Bu bölüm, İslam düşüncesinde Vahye muhatap olan ve Tam Akıl (Allah) ile ilişkiyi sağlayan bölümdür.
Üst Akla erişen ve geliştiren insan Nefs ve Beden fonksiyonlarını yönetebilir ve eğitebilir.
The brain has three parts: ForeBrain, MidBrain and HindBrain.
HindBrain (LowerBrain) regulates the human body’s automatic basic functions such as breathing, blood circulation.
MidBrain manages the body’s emotional functions, reactions and needs. This section is Nafs Section in the Islamic Thought. Animals have also this section.
ForeBrain (TopBrain) developed only in humans unlike other living creatures. It manages metaphysical mind functions. There have been cooperation, sharing and comparing between left and right lobs which have different tasks. This section is the mind. It establishes relationship with the whole mind (God) in the Islamic thought.
The human who reached and enhanced can manage and train the Nafs and Body functions.