Kitaplar

Yakın OrtaDoğu Son Durum

Haritada, grupların hakimiyet alanları ilçelere kadar, Şam ve Halep'te sokaklara kadar işlenmiştir. Teyid edilen gelişmelere göre sürekli güncellenmektedir. Yeni güncellemeleri görmek için, Haritayı her ziyaretinizde, tarayıcı sayfanızı yenilemeniz gerekebilir.

PKK’nın Son Oyunu!

Share

AnkaraTerorTürk kamuoyunun genel olarak çok geriden izlediği ve ancak Şehid cenazeleri geldiğinde acısını yüreğinde hissettiği bir çatışma ortamındayız. Bunun sorumlusu Türkiye ve Türkler değil ancak, yeni OrtaDoğu Yapılanması Türkiye’yi de içine alıyor.

Bölgede gerçekleşen eylemlerde ve OrtaDoğu savaşında hiçbir örgüt veya devlet tek başına değil. Burada temel olarak Doğu ve Batı Cephesi çarpışıyor. Rusya, İran, Suriye ve Irak yönetimleri, PKK & PYD Terör Örgütleri, Hizbullah ve geri planda Çin aynı cephedeler. Ayrıca Türkiyeli Sol Örgütler de bu cephede fakat mensupları o kadar farkında değil. Batı Cephesi ülkeleri Doğu kadar içiçe ve birleşik bir cephe değil. ABD, İngiltere, Almanya, İsrail, Suudi Arabistan gibi Batı ittifakı ülkelerinin her birinin kendi stratejik hedefleri ve çıkarları var. Özellikle Almanya ve İsrail, Batı cephesinde görünseler de Doğu Cephesi ülkeleri ile ikili çıkar ilişkileri kurmaktan geri durmuyorlar.

Türkiye, OrtaDoğu savaşından doğrudan etkilenen bir ülke olarak ilk kez bağımsız hareket edebiliyor ve varlığına yönelik tehditlere karşı gereken önlemleri alıyor. Bu konuda on yılı aşkındır süren Güvenlik ihmalleri özellikle Polis Teşkilatımızı zaafa düşürüyor ve üzüntülü kayıplar verdiriyor. Emniyet Teşkilatı’nın bu duruma düşürülmesinde yine dış bağlantılı unsurların önemli payı var. Devletin Güvenlik kurumlarının TSK’ya yönelik psikolojik operasyonlara alet edilmesi ve Türkiye’nin yeni OrtaDoğu yapılanmasına ve özellikle Kürdistan projesine müdahale edemeyecek bir hale getirilmesi için, Kürdistan Hayaline kapılmış ABD’nin kontrolündeki Beşinci Kol Hizmet Örgütleri önemli çalışmalar yaptılar. Güvenlik politikalarında yapılan yanlışların son anda farkedilmesi, Türkiye’yi adeta uçurumun kenarından geri çevirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine yapılan operasyonları başarı ile atlattı ve Türkiye’ye yönelik en büyük tehdit haline gelen PKK Terör Örgütünü de kırsal alanda adeta çökertti. Türkiye kamuoyunun OrtaDoğu’da süren çatışmaların ve uluslararası savaşın ciddiyetini ve boyutunu tam olarak anladığı söylenemez. Ankara’daki terör eylemine benzer olaylar, OrtaDoğu’da çok kez tekrarlandı. Bizler ancak, sokakta Suriyeli dilenciler görmeye başladığımızda olayın üzerinde düşünmeye başladık, aynen Avrupa’nın, kapısına Mülteciler dayandığı zaman telaşlandığı gibi.

Şunu kesin olarak belirtelim ki, Ankara’daki eylem Türkiye’yi OrtaDoğu yapılanmasına müdahil olmaktan uzaklaştırmayı ve içine döndürmeyi amaçlayan bir plan. Bunda öncelikle başta Rusya olmak üzere Doğu ittifakının rol aldığını söylemek kolay olsa da, -Kürtlerle ittifakını derinleştirmek isteyen- ABD ile ve -Hamas’ın eylemleri yüzünden zor durumda olan- İsrail’in gizli servislerinin de bundan çıkar sağlamayacağını düşünmek yanlış olur.

Ankara Eylemi, kısaca PKK Terör Örgütü’nün Sivil Destekçilerini hedef alan bir eylem. Bunu gerçekleştiren taşaron örgüt ister -yine Batı’nın kontrolündeki- İŞİD olsun, isterse SVR, PKK veya müttefikleri olsun bazı temel nedenleri var.

  1. PKK Terör Örgütü’nün silahlı eylemleri sonucunda Kuzey Kürdistan(!)da başarısız olması.
  2. Bölgede ve büyük kentlerde PKK Terör Örgütü’nün eylemlerine Halk desteğinin sınırlı kalması ve bazı bölgelerde tepkiler görmesi.
  3. PKK Terör Örgütü’ne yıllardır Terör Örgütü diyemeyen Sol Sivil Toplum Kuruluşları ile dayanışmanın zayıflaması.

Bu temel nedenlerle beslenen Ankara eylemi, Tarihi 1 Mayıs beklentisiyle planlanmış bir Terör girişimidir. PKK’nın Askeri başarısızlığı üzerine Sivil PKK Destekçileri ve Sol Sivil Toplum kuruluşlarının sahneye sokulması amacını taşımaktadır. Nitekim aynı gün, PKK Terör Örgütü’nün tek taraflı Ateşkes ilan ettiğini açıklaması bir tesadüf değildir. Örgüt çökmüştür, ayağa kalkmak için koltuk değneği aramaktadır. Temel hedef, PKK ile başarılamayan iç kargaşa ve kaos ortamının destekçi sivil toplum örgütleriyle Türkiye’ye yayılmasıdır.

PKK Terör Örgütü, sadece Türkiye’de değil bölgede de son oyunlarını oynamaktadır. Bir yandan ABD ile işbirliğini sürdüren örgüt, bir yandan da Rusya ile görüşmeler yaparak adeta kendisini OrtaDoğu pazarına çıkarmıştır. ABD’nin amacı, Barzani kuvvetlerini Suriye’nin kuzeyinde de etkin bir duruma getirmek ve Rakka ile Musul’u kontrol eden bir Kürdistan inşa etmektir. ABD, PYD’yi elinde tutmaya ve Barzani ile anlaştırmaya çalışırken bölgedeki Kürtler arasında yeni çatışmalar ortaya çıkmıştır. PKK Terör Örgütü, bölgedeki en önemli müttefiki -Talabani yanlısı- KYB ile birlikte Süleymaniye gibi Güney Kürdistan şehirlerinde eylemlere başlamıştır. Barzani KDP’sinin büroları basılmakta, tabelaları indirilmekte ve büyük gösteriler düzenlenmektedir. Barzani Yönetimi bu olaylardan PKK’yı sorumlu tutmaktadır. PKK Terör Örgütü, Kandil’de olduğu gibi bu bölgede de İran ile ortak hareket etmekte Peşmerge’ye karşı durmaktadır. Uzun yıllar Barzani ile Talabani bölgesi arasındaki barış hattını Türk GenelKurmay’ının yönetimindeki Türkmenler korumuştu. Şimdi bölgede ırk, din ve mezhep ayrımı gözetmeyen adil bir topluluk da bırakılmadı. Bundan sonra bölgede Kürt aşiretler arasındaki çatışmalar da hızlanacaktır.

Yani kısacası bütün OrtaDoğu bir ateş çemberi içerisindedir. PKK’nın Türkiye’deki oyunu bozulmuştur. Aynı şekilde, Terör Örgütünün Siyasi Partisi ile onlara destek olan Sivil Toplum Kuruluşlarının kaos eylemleri de boşa çıkarılmalıdır. Özellikle Sosyal Demokrat düşünceli insanlarımız bölgedeki bu ittifakları ve gerçek amaçları çok dikkatlice sorgulamalı, etkin olduğu her yerde tam bir etnik ve faşist yönetim ve baskı kuran Terör örgütünün özgürlük söylemlerinin tabansızlığını görmelidir. İnsanları köleleştiren emperyalizmin ırkı dini, mezhebi ve ahlakı yoktur.

Share

Rusya ve Müttefikleri Başarısız!

Share

Rusya’nın OrtaDoğu savaşına açıktan dahil olmasının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Biz de süreci biraz izledikten sonra konuyu yorumlamayı düşündük. Bu süre içerisinde Rusya, % 10 İŞİD, % 90 Suriyeli İslamcı Muhalif hedeflerine karşı onlarca hava harekatı gerçekleştirdi.
Rusya, bu hava harekatlarını sürdürürken İran destekli Şii Gruplar ve Esad Ordusunun da kara harekatı yaparak alan hakimiyeti sağlamasını amaçladı. Ancak, son iki haftalık çatışmalar Suriyeli Muhaliflerin başarısıyla sonuçlandı. Lazkiye’de Türkmen Dağı çevresinde, Hama’da Morek ve Litman bölgesinde ve Şam’da Cobar’da rejim güçleri büyük kayıplar verdiler ve geri çekildiler.
TOWSuriyeSuriye rejimi son çatışmalarda neredeyse 50’ye yakın tankını kaybetti. Bunun dışında onlarca zırhlı araç ve diğer ağır silahlar da imha edildi. Bazı tanklar muhalif gruplar tarafından sağlam olarak ele geçirildi. Muhaliflerin tanklar ve zırhlı araçların imhası konusunda büyük başarı sağladıkları görülüyor. Bunda, bir Bazuka’dan daha büyüğü olarak tasavvur edilebilecek -Amerikan yapımı- TOW adı verilen AntiTank silahlarının büyük rolü var. Çoğu eski Suriye Ordusu mensubu olan Muhalifler ellerindeki bu hassas silahları büyük ustalıkla kullanıyor ve hedeflere tam isabet sağlıyorlar.
Bölgedeki çok daha önemli olan bir başka gelişme İŞİD’in Halep yönündeki ilerleyişi. İŞİD burada hem Suriyeli muhaliflerden, hem de Esad Ordusundan bazı mevziler kazandı. Ayrıca İran’ın Suriye operasyonlarını yöneten en rütbeli generalini ve yakınındaki subaylarını da öldürdü.
Rusya’nın hava harekatlarına rağmen, adeta bitmiş bir ordunun yeniden dirilerek Suriyeli Muhalifleri yenilgiye uğratması çok zor görülüyor. Rusya’nın, belki de acil bir kararla girdiği OrtaDoğu savaşında önümüzdeki günlerde önemli kayıplar vereceği tahmin ediliyor. Hem Suriye’deki büyük grupların, hem de Afganistan’da Taliban güçlerinin Ruslara yönelik önemli eylemler planladıkları kaydediliyor.
Rusya’nın başına buyruk saldırıları, ABD’nin bölgedeki prestijini yerle bir etti diyebiliriz. Pentagon buna karşı neler yapabileceğini planlarken ilk yapılan iş bir kaç grup dışındaki Suriyeli Muhaliflere acilen silah yardımı yapılması oldu. Obama yönetiminin karar mekanizması tamamlanmadan birçok önemli silah Suriyeli gruplara ulaştı. Önümüzdeki günlerde Rusların çok övünerek getirdiği birkaç büyük SU Serisi uçağı düşürülürse hiç şaşırmayalım.
Suriye’deki Ahrar komutanının da ifade ettiği gibi, Afganistan Mücadelesi, Sovyetler Birliği’nin dağılmasına sebep olmuştu, Suriye ise Rusya’nın parçalanmasına yol açacak. İçinde milyonlarca Müslümanın da eyaletler halinde yaşadığı Rusya’nın bu savaşı başarı ile tamamlaması çok zor. Rusya, parçalanmaz belki ama hem Akdeniz ve OrtaDoğu’da, hem Ukrayna’da hem de Orta Asya’da büyük güç kaybedebilir.
Burada çok önemli bir başka nokta ise şu: Kürtlerin bölgede hep ikiyüzlü davrandıklarını ve her an saf değiştirebileceğini sürekli vurguluyoruz. Bölgede kurulacak bir Kürdistan Batı ittifakından daha fazla Rusya’ya hizmet edecektir. Umarız ABD, bu gerçeği büyük kayıplara uğramadan anlar.
Bölgenin şu andaki en önemli gerçeği şu: Savaş büyük kayıplara rağmen bir gün biter, ancak bölgedeki halklar arasındaki düşmanlık yüzlerce yıl kalır. Bu savaşta, bölge halklarının hiç unutmayacağı hususlardan biri Kürtlerin yaşadıkları topraklara ihaneti olacaktır.
Suriyeli Muhaliflerin bölgede nasıl savaştığını bilmeyenler için bu çok abartılı gelebilir ancak, ABD kaybolan prestijini tekrar kazanmak ve Rusya’nın yenilmesi için elinden geleni yapacak. Rusya ve Müttefikleri, bundan sonra hem İŞİD hem de Suriyeli Muhaliflerin en önemli hedefi olacak.

Bu noktada, Suriyeli Muhaliflerden Şeyh Abdullah Muheysini’nin şu sözü konuyu özetliyor: “Ey Ruslar! Kendinizi Allah’tan başkası için eğilmeyen bir halkla kaybedeceğiniz bir yüzleşmeye soktunuz.”

Share

The United States Learns from its Mistakes!

Share

The United States that can learn from its mistakes and can make a comeback from its current policies despite making big mistakes, corrected its route once again. The US which was considered as a supporter of the Assad regime a long time, deprecated this policy categorically with Obama‘s speech in the UN. We hope that the United States will correct its mistake policy about the establishing Kurdistan and the relations with the PKK & PYD Terrorist organizations.ObamaBM

There are two main forces that drive the US such mistakes:

The first is England. The United Kingdom saw its own imperialist interests on all kinds of ethical values throughout history and left his closest allies in the lurch with its covert operations. The British took as a goal to achieve its historical policies always using the United States as a armed force. Indeed, Centenarian Kurdistan Dream is the most important example in this regard. The splitting of Turkey does not provide benefits to the West.

The second major force that influences US policies, is the Radical Zionist Management in Israel. The Zionists have been identified the regional chaos and conflicts as a strategy to ensure the territory of Israel, with occupied lands. The Israeli Secret Service has an important role behind the sectarian conflicts in the region as Iran. Likewise, in the uncovering of a new larger conflict area in the region such as Kurdistan is reduced in accordance with Israel’s Zionist policy. However, the reconstruction of the peace continued for hundreds of years until the 1950s between Jews and Muslims is possible. The deepening of hatred and fuelling the fire will not build a secure future for Israel in the region, nor in the country.

The United States should get rid of the effects of the Great Britain and Israel’s Zionist Management to continue to lead the world and to defend liberty and justice which were the basic concepts its establishing in the history.

If the Western countries and the International forces are sincere in solving the Middle East problem, they should be devoted a small portion of the budget devoted to war for scientific researches about this subject. Those who will establish a peace in the Middle East today and in the future are Scientists, not Politicians. They will produce a permanent solution and the peace with wisdom and justice against the politicians who can not ignore their interests.

The regional conflict which based on religious and sectarian divisions should be handled primarily by the leaders of Sunni and Shiite sects and high priests of Christian and Jewish religious. Although there have been cases on the basis of religion and sectarian conflict in the Middle East for decades, there have not been any efforts of the religious and sectarian leaders to establish the peace. The biggest reason of this situation is religious and sectarians are under pressure and management of politicians in the region. For example, the leadership of the Shiite sect must get over the Pharisaic Iranian policy.

Although there are the conflict based on sectarian divisions in all ethnic groups in the region, the communities which can live together with different sectarians in the peace, are Turkish communities. Therefore, the reliance on the Turkish leadership for establish the peace would bring great benefits both the region and the world. In this regard, The Safe Zone Proposal of Turkey will be one of the primary applications for peace.

Share

Hatalarından Ders Çıkaran ABD!

Share

Büyük hatalar yapmasına rağmen bunlardan ders çıkaran ve politikalarında ani dönüşler görülebilen ABD, bir kez daha rotasını düzeltmiş görünüyor. Uzun zamandır Esad yönetimini destekler görünen ABD, Obama‘nın BM Konuşmasında kesin bir dil ile bu politikayı dışladı. Umarız ki aynı ABD, Kürdistan ve PKK & PYD Terör Örgütleri ile ilişkiler konusundaki yanlış siyasetini de düzeltir.ObamaBM

ABD’yi bu tür yanlışlara sürükleyen iki temel güç var:

Birincisi İngiltere. Birleşik Krallık tarih boyunca kendi emperyalist çıkarlarını her türlü etik değerin üzerinde görmüş ve gizli operasyonları ile en yakın müttefiklerini zor durumda bırakmıştır. İngilizler, ABD‘yi silahlı bir güç olarak kullanarak her zaman kendi tarihsel politikalarını gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir. Nitekim bir asırlık Kürdistan Hayali bu konudaki en önemli örnektir. Türkiye‘yi bölmek Batıya yarar sağlamaz.

ABD politikalarını etkileyen ikinci önemli güç İsrail’deki Radikal Siyonist Yönetim‘dir. Siyonistler, İsrail’in işgal ettiği topraklarla birlikte kalıcı olmasını sağlamak için bölgesel çatışma ve kaosu bir strateji olarak belirlemiştir. Bölgedeki mezhep çatışmalarının arkasında İran kadar İsrail Gizli Servisi‘nin de önemli bir rolü bulunmaktadır. Aynı şekilde, bölgede Kürdistan gibi daha büyük bir çatışma alanının ortaya çıkarılması da İsrail’in Siyonist politikalarına uygun düşmektedir. Halbuki, Yahudiler ile Müslümanlar arasında 1950’li yıllara kadar yüzlerce yıl devam etmiş barışın yeniden inşası mümkündür. Kinin derinleşmesi ve yangının alevlendirilmesi İsrail‘e ne ülke içinde ne de bölgede güvenli bir gelecek inşa etmeyecektir.

ABD, kuruluşuna temel oluşturan Adalet ve Özgürlük kavramlarını savunmak ve dünya liderliğini sürdürmek için özellikle İngiltere ve İsrail’in etki alanından kurtulmalıdır.

Uluslararası güçler ve Batılı ülkeler OrtaDoğu sorununun çözümünde samimilerse, savaşa ayırdıkları bütçenin çok az bir kısmını bilimsel çalışmalara ayırmalıdır. Günümüzde ve Gelecekte OrtaDoğu barışını kuracak olanlar Siyasetçiler değil Bilim Adamlarıdır. Çıkar ilişkilerini bir türlü gözardı edemeyen siyasetçilere karşı, akıl ve adalet ile çözüm üretecek ve barışı sağlayacak olanlar bilim adamlarıdır.

Din ve Mezhep ayrılığına dayanan bölgesel çatışma, öncelikle Sünni ve Şii Mezhep Liderleri ile Yahudi ve Hıristiyan Din Önderleri tarafından ele alınmalıdır. OrtaDoğu’da yıllardır süren çatışmanın temelinde Din ve Mezhep olgusu bulunmasına rağmen, Din ve Mezhep Önderlerinin barışın tesisine yönelik ciddi bir çabası görülmemiştir. Bunun en büyük nedeni ise, Din ve Mezhep önderliklerinin Siyasetin baskısı ve yönetimi altında bulunmasıdır. Örnek olarak, bölgedeki Şii Mezhep Önderliği, İran Fars Siyasetinin etki alanından çıkmalıdır.

Bölgede yaşayan bütün etnik gruplar içerisinde Mezhep ayrılığına dayanan çatışmalar olmasına rağmen, her mezhepten insanların bir arada yaşayabildiği yerler Türk topluluklarıdır. Bu sebeple, bölge barışının sağlanmasında Türklerin önderliğine güvenilmesi hem bölge hem de dünya için büyük yararlar sağlayacaktır. Bu konuda, Türkiye’nin savunduğu Güvenli Bölge Önerisi, bölge barışı için en öncelikli uygulamalardan biri olacaktır.

Share

İŞİD’i Yöneten Batılı Ajanlar Panikte!

Share

İŞİD Hikayesinin başından beri, bu örgütün bir Batı Projesi olduğunu ve bölgeyi şekillendirmek için MI6 ile CIA tarafından kurulduğunu yazılarımızda delilleriyle anlatıp duruyoruz.

SASIrakDaha geçtiğimiz ay, 120’den fazla İngiliz SAS Komandosu, ABD’nin bombardımanları sırasında ortaya çıkmıştı. Suriye topraklarında İŞİD kıyafetleri ve silahları ile eyleme hazırlanan İngilizler, ABD Koalisyonunun zamansız bir hava operasyonu sırasında kendilerini de yanlışlıkla bombalayacağını düşünerek İngiltere‘deki merkezlerini ayağa kaldırmışlar ve konu İngiliz gazetelerine yansımıştı. İngiliz Kraliçesi ve Başbakanı konuyu nasıl örtbas edeceklerini bilememişler ve “Onlar orada istihbarat amacıyla bulunuyordu” gibi bir yalanla konuyu kapatmaya çalışmışlardı. Ancak, bu kadar özel askerin bir arada nasıl istihbarat topladığı da alay konusu olmuştu. Yukarıdaki fotoğrafta ise Irak’ta yakalanan iki İngiliz SAS Komandosu görülüyor.

Çoğu zaman birbirinden habersiz işler yapan İngiliz, Fransız, Alman ve Amerikan İstihbaratçıları şimdi panik içindeler. Türkiye’nin PKK Terör Örgütü’ne yönelik ani ve kararlı operasyonlarının ardından, olayın perde arkasını bilen Rusya‘nın da oyuna dahil olması bütün planlarını altüst etti. Şayet Rusya, İŞİD gruplarına yönelik operasyonlara başlarsa yüzlerce Batılı Özel Asker de bombardımanlara hedef olacak ve ölecek. Bu yüzden başta ABD olmak üzere özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya büyük bir telaşla yeni stratejiler belirlemeye çalışıyor.

Halen İŞİD içerisinde en fazla özel askeri bulunan Fransız Lejyonları. Bunun arkasından İngiltere ve Almanya’nın kimyasal silah uzmanı (Belçika Hollanda pasaportlu) BND Ajanları geliyor. İŞİD’in neredeyse bütün kilit yönetimi Batılı istihbarat örgütlerinin yönetiminde. Cihad için bölgeye gelen ve deşifre edilen Radikal İslamcılardan kendi ülkeleri için Tehdit olarak algılananlar ya cepheye sürülüyor ya da Koalisyon uçaklarının nadir hedefleri haline geliyorlar. EbuBekir El Türkmani gibi üst yönetimde işin farkına varan birçok İslamcı da tek tek öldürülüyor veya infaz ediliyor. Adeta bir Tiyatro sahnesine dönüştürülen İŞİD’in Toplu Öldürme gösterilerinde Suudi Arabistan ve Ürdün İstihbaratı ile Özel Kuvvetleri’nin elemanları da görev alıyor.

Son zamanların Türkiye ve Dünya Kamuoyu tarafından bilinmeyen en ilginç gelişmesi İsrail sınırlarında gerçekleşti. Ana sayfamızdaki Güncel OrtaDoğu haritasında görebileceğiniz gibi Kunaytra ile Ürdün sınırının kesiştiği stratejik bir bölge aniden İŞİD’in kontrolüne girdi. Bilindiği gibi İsrail, Sina da dahil olmak üzere sınır ötesindeki hassas bölgelerde İŞİD bahanesiyle bir güvenli bölge oluşturmayı planlıyordu.

İŞİD Projesinde Son Perde

Rusya, en büyük Nükleer Denizaltısı da dahil olmak üzere bölgeye hava silahları ve konvansiyonel silah yığınağına başladı. Bu durum, göstere göstere Batıya yapılan bir uyarı. ABD ve Batılı ülkelerin, Kırım ve Doğu Ukrayna‘ya adeta el koyan Rusya‘yı durduracak gücü yok. Sonuçta, Rusya’nın da kabul edeceği siyasi bir uzlaşmaya varılabilir. Aksi halde, mevcut Askeri gücü ile Rusya’nın Suriye‘nin genelinde karasal olarak askeri hakimiyet sağlaması çok uzun sürmez.

Mevcut savaşın kendilerini bitirmeye yönelik olduğunu anlayan İran Özel Kuvvetleri ile Hizbullah son bir aydır Suriye’den çekilmeye başladılar. En hassas bölgelerde (Zabadani ve İdlib) Suriyeli muhaliflerin bütün talepleri kabul edilerek Ateşkes ilan edildi.

Karizması yerlerde sürünen ve PKK & PYD teröristleri ile oynaşan CIA ve MI6 şımarıkları çok zor durumda. ABD ve İngiltere‘nin uzlaşma dışında -çok az bir ihtimal bile olsa- Rusya’ya karşı tek bir hamlesi var. İŞİD’in ani bir kararla Suriyeli Muhaliflerin safına geçmesi. Bu durumda, Rusya iç savaşın ortasında tek hedef olacak. Ancak, Suriyeli Muhaliflerin de bu oyuna gelmesi oldukça zor.

OrtaDoğu tam bir Satranç tahtasına dönüştü. Bölgenin bir başka şımarık grubu PKK & PYD‘nin geleceği ise tümden belirsiz. Türkiye ve Kuzey Irak’ta adeta çöken Kürtler, “Biji Obama” dönekliği ile Rusya’yı da karşısına almış durumda. Rusya, Filistin Yönetimi ile de yakınlaşarak İsrail’e karşı da mesafesini ortaya koydu.

Kısacası bölgenin geleceğinde artık Rusya etkin. Batı ülkeleri, kan gölüne ve yangın yerine çevirdikleri OrtaDoğu’da Göçmen sorununun ardından, siyasi ve askeri olarak da büyük bir bedel ödeyecekler…

Share

İnteraktif Harita

Gruplar

İslam Felsefesi

DinBilim
Konferans

Gallery

2009 - Gazze Katliamı, Filistin 1982 - Sabra Şatilla Katliamı, Lübnan 1979 Hüsnü Mubarek ve Jimmy Carter

Google Analytics Stats

generated by GADWP