Get Adobe Flash player

Seçimlere Giderken Kerkük Türk Kimliği

- Ali Kerküklü –

Kerkük Kalesinde 1361 Yılında Selçuklular Tarafından Yapılan Türk Tarihi Eseri Gök Kümbet

Kerkük Kalesinde 1361 Yılında Selçuklular Tarafından Yapılan Türk Tarihi Eseri Gök Kümbet

Türkmenler, Irak’ta üçüncü büyük etnik grubu oluşturmaktadır. Kökeni Orta Asya’ya dayanan bu toplumun Irak’a yerleştiği tarihin üzerinden bin yıl geçmiştir. Halen Irak’ın kuzey ve orta bölgelerinde oturan Türkmenlerin yoğunlaştıkları yerler ise, Musul, Erbil, Kerkük, Selahaddin, Diyala, Bağdat ve Vasıt vilayetleridir. Nüfusları 3 milyonu aşmaktadır.

Türkmenler, en eğitimli, kültürel düzeyi en yüksek ve en şehirli olan unsurdur. Buna rağmen önce “Araplaştırılma”, şimdilerde de “Kürtleştirme” politikaları ile Türkmen varlığı ortadan kaldırılmaya ve Kerkük’ün kimliği yok edilmeye çalışılmaktadır. Türkmenler, bir boyutu ile “katliamlara”, bir boyutu ile de “etnik temizlik hareketlerine”varacak düzeyde insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya kalmışlardır. Dünya bütün bunlara kulaklarını tıkamış, gözlerini kapatmıştır.

15 Ekim 1927 tarihinde Türkmen şehri Kerkük yakınlarında ve şehre 15

Siyasal Ümmetçiliğin Alternatifi Kültür Milliyetçiliği

MilliyetcilikTarih boyunca birleştirici bir fikir gibi lanse edilen Siyasal Ümmetçilik, kavimsel milletçiliğin en önemli taşeronu olmuş ve sonunda da ne ümmetçilik ne de milliyetçilik temeline dayanmayan siyasal bölünmelere yol açmıştır. İslam düşüncesini Evrensel niteliğinden uzaklaştırmış ve Arap kültürüyle sınırlamıştır.

Türk Devlet Geleneği üzerine inşa edilmiş ve bağlı kavimlerle genişlemiş Osmanlı Devleti, Rönesans sonrasında Siyasal Ümmetçiliğe rağmen kavimsel milliyetçilikle parçalanmış, Osmanlı coğrafyasındaki bir Arap milletinden 20’yi aşkın küçüklü büyüklü sömürülecek yeni siyasal devletler ortaya çıkarılmıştı. Balkanlar ve Kafkasya’daki benzer kavimsel ayrışmalar ise Avrupalı ve Asyalı emperyalist ülkelerin eyaletleri haline dönüşmüştü.

Bu yüzden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı’nın en büyük Türk yoğunluğunun bulunduğu Anadolu’da Türk Kültür Milliyetçiliği üzerine kurulmuştur. Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gibi düşünürlerin tanımladığı Türk Kültür Milliyetçiliği fikri, Mustafa Kemal Atatürk tarafından bir Devlet Felsefesi haline getirilmişti. Atatürk 1926’da “Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur” derken, 1933’deki Onuncu Yıl Nutku’nda “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir” diye söyleyerek bu gerçeği vurgulamıştı. Bu yılların en önemli fikir platformu “Türk Ocakları” idi. Atatürk, bu ocağın kurucularından Ziya Gökalp için “Fikrimin Babası” diye bahsederken, Gökalp de Atatürk için “Türk milliyetçiliğine resmiyet veren ve Türk milliyetçiliğini fiilen tatbik eden” ifadesini kullanmıştı.

Batı Parçalıyor, Rusya Güçleniyor.

MNet_ConflictSon on yılda, ABD ve Batı ülkeleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar ve projeler birçok İslam ülkesini parçalanma noktasına getirdi. Ülkelere demokrasi getirmesi beklenen Arap Baharı, Müslümanların hayatını kışa çevirdi.

Libya, Mısır, Tunus gibi ülkelerdeki diktatörlerin devrilmesi onlarca yıldır özlenen bir gelişmeydi. Ancak, Turuncu devrimler sonrasında Batı ülkelerinin sömürgecilik hevesi yeniden alevlendi. Adalet ve demokrasinin desteklenmesi yerine, her Batı ülkesi kendisine yakın bulduğu siyasal ve dinsel grupları desteklemeye başladı. Bu yüzden sosyal dengeler bozuldu, desteği güçlü olan siyasal gruplar, muhalif gruplara karşı acımasız politikalar geliştirdiler. ABD ve Batı ülkelerini başarısızlığa uğratmak isteyen Rusya da gizlice bazı siyasal ve terörist grupları desteklemek suretiyle bu yangını körükledi.

Libya hızla parçalanmaya doğru gidiyor. Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri, Libya’nın doğusundaki aşiretlere büyük destek veriyor. Bingazi merkezli Doğu Libya, zengin su kaynakları, sanayi ve petrol zenginlikleri ile bağımsız olmak için çalışıyor. Batı ülkeleri ise buradaki siyasal grupları destekliyor, gençleri silahlandırıyor ve gizli anlaşmalar gerçekleştiriyorlar. Avrupalılar, bölgenin antik yunan dönemindeki Sireneka (Cyrenaica) ismini şimdiden kullanmaya başladılar. Tuareklerin (Afrikalı Çöl Türkleri) de yoğunlukla yaşadığı Fizan bölgesi sahipsiz. Başkent Trablus’un bulunduğu Kuzey Batı Libya ise tam bir çatışma içerisinde.

Tunus, entelektüel bir nüfusa sahip olduğu için biraz daha şanslı. Arap Devrimi’nin ardından Müslüman Kardeşler’in baskıcı yönetimi fazla sürmedi. Şu anda ülkeyi bir uzlaşma hükümeti yönetiyor.

The West splits, Russia strengthens!

MNet_ConflictIn the last decade, the operations and projects of which were carried out by the United States and Western countries brought many Islamic countries to the point of disintegration. The Arab Spring that will be bring democracy to countries turned the lives of Muslims to winter.

The overthrow of dictators in like Libya, Egypt and Tunisia was a breakthrough which long-awaited for decades. But, the colonialism enthusiasm of Western countries flared up again after the Orange revolutions. Every Western country began to support the political and religious groups which are close to their self Instead of the promotion of justice and democracy. So social balance was broke down and political groups which has strong support have made brutal policies against opposition groups. Also Russia which wanted to cause the United States and Western countries to fail, has fueled this fire by secretly supporting some political and terrorist groups.

Libya is rapidly heading towards disintegration. European countries such as France and Italy are supporting tribes in the east of Libya. East Libya which based in Benghazi is trying to be independent with its rich water resources, industry and oil prosperities. Western countries are supporting political groups here, they are arming young people and they are carrying secret agreements. Europeans

Allah’ı Kul Sananlar!

Universe_HumanSanırız ki dinsel cehalet sadece dindarlara mahsus. Araştırıp sorgulamadan inananla, araştırıp sorgulamadan konuşanın birbirinden farkı yok. Biri inanarak cehalette, diğeri inanmadan…

İslam düşüncesinde, “Ön kabule dayalı sorgusuz inanç” yoktur, Hıristiyanlıkta olduğu gibi. Bu yüzden Kuran içinde yer alan Ayetler, yani Deliller kaynağını “Bu Allah’ın kelamıdır, inanın!” ön kabulünden değil, kendi dışından, insandan ve kâinattan alır. Mantık biliminin temeli de budur. Ön kabule dayalı kurallar, ön kabul olmayınca geçersizdir. Varlığa dayalı kurallar ise ancak varlığın yokluğuna bağlıdır. Yani açıkçası, “Tanrı’ya inanmayan için, ne Kuran’ın bir hükmü vardır ne de içindeki delillerin”. Bu yüzden, Kuran ile varlığını duyuran Allah, varlığın ve varlığının en büyük delili olarak Aklı ve Varlığı göstermiştir. Dolayısıyla Tanrı’nın varlığı inançla değil Akılla ve Varlıkla sabittir.

İslam felsefesinde Tanrı “Tam Akıl”dır. İnsana verilen Akıl yeteneği de bu Tam Aklın, yeryüzündeki Tanrı temsilcisindeki –hacmi kadar- küçük bir yansımasıdır. İnsan bir bakıma yeryüzünün Tanrı’sıdır. Ancak, kendisine emanet edilen yeryüzünün ve varlığın hesabını bir gün Yüce Tanrı’ya vermek üzere. Bu yüzden, yeryüzündeki iyilikten de kötülükten de sorumlu olan İnsan’dır. Tanrı’nın işi kusursuzdur, aynen kainatın, varlıkların ve insanın kusursuzca yaratılışı gibi. Şüphesiz, İslam düşüncesindeki Tanrı, -Yunan felsefesinde olduğu gibi- sadece ilk yaratıcı ve hareket ettirici değildir. Sonsuz ve kusursuz kainatın sürekli enerjisi, aklı, ruhu ve sahibidir. Allah, insana yeryüzünde Hürriyet sözü vermiş,

The PKK terrorist organization is ally with the Latin American Communists!

Supporters of the PKK terrorist organization have celebrated a flashy Nowruz again in the framework of the resolution process that have continued in recent years. This Nowruz was different from previous ones and it has been showing the roadmap and allies of the PKK terrorist organization in the next. Representatives of ETA from Spain and Marxist-Leninist guerrilla organizations from Latin America have attended and their spokesman has given speeches.

In the message of Colombian Revolutionary Armed Forces Movement (FARC-EP) were the following statements :

We are sending our fraternal revolutionary greetings to our Kurdish brothers, their political representatives and the guerillas with the occasion of the new year festival, Nowruz. We wish the Kurdish people to success in its anti-imperialist and national struggle for peace and unity of its people. Like us, you are trying to establish great motherland which will allow to achieve a prosperous and democratic future. We will be able to demolish the non-human discrimination and exploitation, others exposing us, when our peoples could decide the master of their own destiny. Like FARC-EP’s men and women guerrillas, you are in the dialog process which is progressing through the efforts of Kurdish people and their leader Abdullah Ocalan. Both you and we are struggling to achieve peace with social justice with dialogue and in the most

PKK Terör Örgütü ile Latin Amerikalı Marksist Leninistler Müttefik

Bolivyalı parlamenterler Robberto Rajas, Demetrio Garciya ile MAS Grup Başkanı Flora Aguilar

Bolivyalı parlamenterler Robberto Rajas, Demetrio Garciya ile MAS Grup Başkanı Flora Aguilar

Son yıllarda sürdürülen Açılım Süreci çerçevesinde PKK Terör Örgütü yandaşları gösterişli bir Nevruz daha kutladı. Bu Nevruz’un öncekilerden bir farkı vardı ve PKK Terör örgütünün bundan sonraki müttefiklerini ve yol haritasını gösterir nitelikteydi. Diyarbakır’da yapılan Nevruz gösterilerine, İspanya’daki BASK Hareketi temsilcileriyle birlikte Latin Amerikalı Marksist Leninist gerilla örgütlerinin sözcüleri de katıldı ve konuşmalar yaptılar.

Havana’dan Kolombiyalı Devrimci Silahlı Güçler Hareketi’nin (FARC-EP) mesajında şu ifadeler bulunuyordu:

Kardeşimiz olan Kürt halkına, siyasi temsilcilerine ve gerillalarına Kürt halkının yeni yıl bayramı Newroz vesilesiyle kardeşçe devrimci selamlarımızı yolluyoruz. Barış ve halkının bütünlüğü için verdiği antiemperyalist ve ulusal mücadelesinde Kürt halkına başarılar diliyoruz. Bizim gibi, siz de müreffeh ve demokratik bir gelecek elde etmenizi sağlayacak Büyük anavatanı kurmaya çalışıyorsunuz. Diğerlerinin bizi maruz bıraktığı insan dışı ayrım ve sömürüyü ancak halklarımız kendi kaderini tayin ettiğinde yıkabileceğiz… FARC-EP’in erkek ve kadın gerillaları gibi sizler de Kürt halkı ve lideri Abdullah Öcalan’ın çabaları sayesinde ilerleyen bir diyalog sürecindesiniz. Hem sizler hem de bizler sosyal adaletli barışın halkımız için mümkün olan en acısız biçimde, diyalogla elde edilmesi için mücadele veriyoruz. Görevinizde size başarılar diliyor, kadın ve erkek tutuklulara dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor

Dr Manaz's E-Books

Sosyal Medya

WebSite İstatistik

  • Bugünkü Ziyaret: 24
  • Dünkü Ziyaret: 248
  • Haftalık Ziyaret: 2136
  • Aylık Ziyaret: 8616

Arşivler

Kategoriler

Manaz Panoramio

Şarku’l Avsat