US Wins Over Kurds, Loses Turks and Arabs!

 •  
 •  
 •  
 •  

Kurd_USAWhen the Soviet Union collapsed in 1989, the United States had aimed to occupy Iraq. It gave priority to save Kurds in the First Gulf War in 1990 as well as in the invasion of Iraq in 2003. US had kissed its historical allies, Turks and Arabs off and closed its eyes to interests of its old friends. While on the one hand it was leaving Iraqi Turkomans to Saddam’s tender mercies after the 1990s, on the other hand it was establishing the Kurdish Federation boundaries as No Fly Zone and United Nation Safe Area in Iraq. The United States both strengthened the Barzani’s Kurdistan and implicitly protected the PKK Terrorist Organization following the 2003 invasion of Iraq.

When the United States defeatedly and ineffectively left Iraq in 2011, it gave not only Iraq but also Syria to Iran on a silver platter. After the few years, The United States and Western countries began a guest due to the expansion of Russia and Iran from Bahrain to Yemen and the becoming a key actor of Hezbollah in Lebanon.

Devamını Oku / Read More...


 •  
 •  
 •  
 •  

ABD, Kürtleri Kazanırken, Türkleri ve Arapları Kaybediyor

 •  
 •  
 •  
 •  

Kurd_USA1989’da Sovyetler Birliği çökünce büyük bir hevesle Irak’a yönelen ABD, hem 1990 yılındaki Birinci Körfez Savaşı’nda hem de 2003 Irak işgalinde Kürtleri korumaya öncelik vermişti. Tarihsel müttefikleri olan Türkleri ve Arapları hiçe saymış, dostlarının çıkarlarını görmezden gelmişti. 1990’lı yıllarda Irak Türklerini Saddam’ın zulmüne terk ederken, Kürt Federasyonu sınırlarını BM Güvenli Bölge Sınırı ve Uçuşa Yasak Bölge olarak kabul ettirmişti. 2003 Irak işgalini takiben, bir yandan Barzani Kürdistan’ını güçlendirmiş, diğer yandan PKK Terör Örgütü’nü örtülü olarak koruma altına almıştı.

2012 yılında başarısız ve yenilmiş bir şekilde Irak’tan ayrılan ABD, sadece Irak’ı değil, Suriye’yi de adeta altın bir tepsi içinde İran’a hediye etti. Rus – İran etkinliğinin Bahreyn’den Yemen’e doğru genişlemesi ve Hizbullah’ın Lübnan’da önemli bir aktör olması, ABD ve Batı ülkelerini yeni arayışlara yöneltti.

Devamını Oku / Read More...


 •  
 •  
 •  
 •  

Aleviler ve PKK

 •  
 •  
 •  
 •  

AleviSemahSon günlerde bazı Alevi topluluklarını PKK terör örgütünün siyasal yapısına entegre etme gayretleri yapılıyor. Bu gerçekten mümkün mü?

Ülkemiz birçok Etnik ve Dinsel kültürün bir arada yaşadığı geniş ve büyük bir coğrafya. Henüz bireysel özgürlük kavramını geliştiremediğimiz için, topluluklar halinde düşünüyor ve inanıyoruz. İçinde doğup büyüdüğümüz sosyal çevre, inanç grubu ve coğrafi alan ideolojilerimizi de doğrudan şekillendiriyor.

Karadeniz toplumlarına baktığımızda, doğanın yeşili, canlılığı, hareketliliği adeta herkesin yapısına sinmiş gibi. Dik yamaçlara ve tabiat şartlarına inat bir yaşantı, inançları da keskin ve inatçı kılmış. İç Anadolu insanı uzun bozkırlara haykırmış çaresizliğini ve yılda bir kez buğdaya bağlı umutlarını. Güney Yörükleri sürekli göç etmekten, vatanın, yerleşik toprağın kıymetini çok iyi kavramış. Doğu insanı, yılın çoğunda soğuk ve yoklukla uğraşıp durmuş; hep çevreyle mücadele etmiş. Çoğu doğdukları Avrupa yurtlarından sürgüne uğramış Trakyalılar, büyük avlularla çevirmişler dünyalarını, evin huzurun kıymetini bilmişler. Egeliler, eski ada filozofları gibi oturdukları yerden bireysel büyük fikirler üretmişler ama bir türlü de hayata geçirememişler.

Devamını Oku / Read More...


 •  
 •  
 •  
 •  

Can you watch the torture?

 •  
 •  
 •  
 •  

Syria2011-13 (1)While world public opinion is engaging with ISIL, a meaningful photo exhibition was opened yesterday. A Syrian soldier, who served as a military photographer in the Syrian Army for 13 years, took photographs of 11,000 people who had been tortured to death by the Assad regime between 2011 and 2013. Some examples selected from 55,000 photographs, are being exhibited at the United Nations’ headquarters in New York. The exhibition, which is sponsored by the United States, Turkiye, Great Britain, France, Qatar and 11 other countries, will remain opened until March 20th.

What are the people, who look aside when an animal is sacrificed or a man’s head is cut off by ISIL, say about these pictures which resemble the Holocaust in Germany? Will they, who see the Syrian rebels as terrorists and defend the Assad regime, understand why this war started? A man, who did not live in Syria, cannot be able to understand the tortures and massacres of the Assad management which has turned Syria into an open prison with the help of its private service. Many people cannot understand why those thousands of dissidents have been fighting against Assad risking their lives for months.

Devamını Oku / Read More...


 •  
 •  
 •  
 •  

İşkenceyi Seyredebilir misiniz?

 •  
 •  
 •  
 •  

Syria2011-13 (1)Dünya kamuoyu, sadece İŞİD ile meşgul olurken bugün anlamlı bir Fotoğraf Sergisi açıldı. Suriye Ordusu içerisinde 13 yıl süreyle Askeri Fotoğrafçı olarak görev yapan Sezar kod isimli bir Asker, sadece 2011 – 2013 yılları arasında Esad Rejimi tarafından işkencelerle öldürülen 11.000 kişinin fotoğraflarını çekmişti. 55.000 fotoğraftan oluşan fotoğraflardan seçilen bazı örnekler, bugünden itibaren Birleşmiş Milletler’in NewYork’ta bulunan merkez binasında sergilenmeye başlandı. ABD, Türkiye, İngiltere, Fransa ve Katar gibi ülkelerce desteklenen sergi 20 Mart’a kadar açık kalacak.

Bir kurban kesilirken başını çevirenler, İŞİD tarafından boğazlanan bir insana bakamayanlar, Almanya’daki Holokost’u hatırlatan bu fotoğraflar hakkında ne derler? Suriyeli Muhalifleri terörist olarak görenler ve hala Esad Rejimini savunanlar, bu savaşın neden başladığını anlar mı? Suriye’de yaşamayanlar, Gizli Servisi ile Suriye’yi açık bir hapishane haline getiren Esad Yönetimi’nin işkencelerini, katliamlarını bilemezler. Suriye’deki binlerce muhalifin neden ölümü göze alarak savaştığını çok kimse anlayamaz.

Devamını Oku / Read More...


 •  
 •  
 •  
 •  

The British Partition Plan

 •  
 •  
 •  
 •  

GOrtaDoguAlthough we did not hear their names, there are two major forces which have been shaping the region in the background: The United Kingdom and Germany. These two countries had fought for this region in the past and The United Kingdom had won the battle.

Countries are divided into two front in the Middle East War today. Russia, Iran, China, Iraq and Syria Governments are creating The East Force. On the opposite side, there is The West Force which consists from The United States, The United Kingdom, Israel, France, Saudi Arabia, Arab and the Coalition countries. The planning center of the East Force are Moscow and Tehran. We have to consider and examine the secret political presence of Germany more behind the Moscow and Tehran governments.

The planning center of the West Force is not the Washington. Nearly two years, all hidden and political operations about the region have been planning and managing in London, The United Kingdom. The British, who were the founder of Salafi School and the Saudi Arabia, are conducting the projects of Kurdistan and The Islamic State deeply.

Devamını Oku / Read More...


 •  
 •  
 •  
 •  

İngiliz Ortadoğu Paylaşım Planı

 •  
 •  
 •  
 •  

İngiliz OrtaDoğu Paylaşım Planı

Ortadoğu’da her ne kadar adını fazla duymasak da, arka planda bölgeyi şekillendiren iki büyük güç var: Almanya ve İngiltere. Bu iki ülke geçmişte de bu bölge için savaşmışlar ve Birleşik Krallık galip gelmişti.

Günümüz OrtaDoğu savaşında ülkeler iki cepheye ayrılmış durumda. Rusya, İran, Irak Şii Hükümeti, Suriye Esad Hükümeti ve Çin, Doğu Gücü’nü oluşturuyor. Batı Gücü’nü oluşturan başlıca ülkelerse, ABD, Birleşik Krallık, İsrail, Fransa, Suudi Arabistan, Arap ve Koalisyon ülkeleri. Doğu Gücü’nün planlama merkezi Moskova ve Tahran. Moskova ve Tahran yönetimlerinin daha da arkasında Almanya’nın gizli siyasal varlığını mutlaka dikkate almak ve bu konuyu detaylıca incelemek gerekiyor.

Ortadoğu savaşının Koalisyon cephesinin planlama merkezi ise Washington değil. Yaklaşık iki yıldır, bölgedeki bütün gizli ve siyasal operasyonlar Londra’da planlanıyor ve yönetiliyor. Suudi Arabistan ve Selefi ekolünün asıl kurucusu olan İngilizler, Irak Şam İslam Devleti Projesi ile birlikte Kürdistan Projesini de derinden yürütüyorlar.

Devamını Oku / Read More...


 •  
 •  
 •  
 •  

Sosyal Medya

İnteraktif Harita

Gruplar

İslam Felsefesi

DinBilim

Manaz Panoramio

Türk Takvimi
Konferans

Arşivler